News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
กรมสุขภาพจิตจัดงาน "เติมสุข สร้างรอยยิ้ม หนองบัวลำภู" เยียวยาจิตใจผู้สูญเสีย HealthServ.net
กรมสุขภาพจิตจัดงาน "เติมสุข สร้างรอยยิ้ม หนองบัวลำภู" เยียวยาจิตใจผู้สูญเสีย HealthServ.net

แพทย์หญิง อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เดินทางมาเป็นประธาน เปิดโครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ เติมสุข สร้างรอยยิ้ม หนองบัวลำภู และกิจกรรมลงพื้นเยียวยาจิตใจ จากเหตุสะเทือนขวัญความรุนแรง ในพื้นที่ อบต.อุทัยสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู

กรมสุขภาพจิตจัดงาน "เติมสุข สร้างรอยยิ้ม หนองบัวลำภู" เยียวยาจิตใจผู้สูญเสีย HealthServ
 
 
          อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เผชิญกับเหตุการณ์วิกฤตหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม วาตภัยภัย ภัยแล้ง อุบัติเหตุหมู่ ไฟไหม้ วิกฤตทางสังคม สถานการณ์วิกฤตทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะสุขภาพ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงภัยจากมนุษย์ ซึ่งมีแนวโน้มความรุนแรงและบ่อยครั้งขึ้น เหตุการณ์วิกฤต ดังกล่าว ส่งผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายเป็นภัยร้ายแรงที่คุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และต่อเนื่อง จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้ เช่น ภาวะเครียด ภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ ภาวะซึมเศร้า ภาวะการติดสุรา สารเสพติด
 
 
          โดยกรมสุขภาพจิต ได้พัฒนาทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต ในหน่วยงานจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิตและเครือข่ายในทุกเขตสุขภาพ เพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ในสถานการณ์วิกฤต ประสานความร่วมมือและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ และในสถานการณ์วิกฤตระดับประเทศ โดยทำงานร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่ายและภาคประชาชน ร่วมแรงและร่วมใจในการดำเนินงานสุขภาพจิต มุ่งเน้นด้านการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่มีความเปราะบางทางสังคม ช่วยกันสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังปัญหาซึ่งกันและกัน และร่วมกันขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนคนไทย มีสุขภาพจิตที่ดี และมีความสุข
 
          
          ในการนี้ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ มาทำการตรวจรักษา ให้คำปรึกษาและรับฟังปัญหา จากประชาชน พร้อมมอบถุงยังชีพ ของใช้ในครัวเรือน ให้กับประชาชน ในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์ด้วย
 
 
ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู

ภาพจาก สสจ.หนองบัวลำภู
กรมสุขภาพจิตจัดงาน "เติมสุข สร้างรอยยิ้ม หนองบัวลำภู" เยียวยาจิตใจผู้สูญเสีย HealthServ
กรมสุขภาพจิตจัดงาน "เติมสุข สร้างรอยยิ้ม หนองบัวลำภู" เยียวยาจิตใจผู้สูญเสีย HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง