ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ชักชวน หลอกลวงให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด โทษหนักถึงจำคุกตลอดชีวิต

ชักชวน หลอกลวงให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด โทษหนักถึงจำคุกตลอดชีวิต HealthServ.net

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด ห้ามผู้ใดจูงใจ ชักนำ ยุยงส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังบังคับ ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 วัตถุออกฤทธิ์ หรือสารระเหย หากกระทำการฝ่าฝืนมีโทษ

ชักชวน หลอกลวงให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด โทษหนักถึงจำคุกตลอดชีวิต ThumbMobile HealthServ.net
ห้ามผู้ใดจูงใจ ชักนำ ยุยงส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังบังคับ ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 วัตถุออกฤทธิ์ หรือสารระเหย หากกระทำการฝ่าฝืนมีโทษ ดังนี้
 
 
 1. กรณีฝ่าฝืนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากกระทำโดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 1,500,000 บาท กรณีกระทำต่อหญิงหรือต่อบุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี หรือ เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ 3 ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 300,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท
 
 
 2. กรณีฝ่าฝืนให้ผู้อื่นเสพวัตถุออกฤทธิ์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากกกระทำโดยมีอาวุธ หรือร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000บาท ถึง 1,000,000บาท กรณีกระทำต่อหญิงหรือต่อบุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี หรือเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึง จำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 300,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท
 
 
 3. กรณีฝ่าฝืนให้ผู้อื่นเสพให้ผู้อื่นเสพสารระเหย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากเป็นการกระทำต่อหญิงหรือต่อบุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี หรือเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
 

ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 มาตรา 106 มาตรา 171 มาตรา 172 มาตรา 173
ชักชวน หลอกลวงให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด โทษหนักถึงจำคุกตลอดชีวิต HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด