ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คุณภาพอากาศ (ศกพ.) 6 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มดีขึ้นบ้าง คาดดีต่อเนื่องสัปดาห์นี้

คุณภาพอากาศ (ศกพ.) 6 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มดีขึ้นบ้าง คาดดีต่อเนื่องสัปดาห์นี้ Thumb HealthServ.net
คุณภาพอากาศ (ศกพ.) 6 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มดีขึ้นบ้าง คาดดีต่อเนื่องสัปดาห์นี้ ThumbMobile HealthServ.net

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ภาคอื่นยังเกินค่ามาตรฐาน คาดสัปดาห์นี้จะดีขึ้น

คุณภาพอากาศ (ศกพ.) 6 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มดีขึ้นบ้าง คาดดีต่อเนื่องสัปดาห์นี้ HealthServ
ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ 07.00 น. สรุปดังนี้
 
 
  • ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 7 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 25 – 85 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 22 – 73 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 13 – 56 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 11 – 37 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 8 – 17 มคก./ลบ.ม.
  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 11 – 42 มคก./ลบ.ม.


 
ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

 
กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 7 – 13 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้
 
  1. ระหว่างวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2566 พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีแนวโน้มคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศที่ดีเนื่องจากสภาพอากาศที่เปิดมากขึ้น และมีลมใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงช่วยพัดพาฝุ่นละออง ออกจากพื้นที่
  2. สำหรับในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มที่ควรเฝ้าระวังบริเวณภาคเหนือตอนบนและล่าง ในช่วงวันที่  7-11 และ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.)
6 กุมภาพันธ์ 2566

คุณภาพอากาศ (ศกพ.) 6 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มดีขึ้นบ้าง คาดดีต่อเนื่องสัปดาห์นี้ HealthServ
คุณภาพอากาศ (ศกพ.) 6 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มดีขึ้นบ้าง คาดดีต่อเนื่องสัปดาห์นี้ HealthServ
คุณภาพอากาศ (ศกพ.) 6 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มดีขึ้นบ้าง คาดดีต่อเนื่องสัปดาห์นี้ HealthServ
คุณภาพอากาศ (ศกพ.) 6 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มดีขึ้นบ้าง คาดดีต่อเนื่องสัปดาห์นี้ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด