News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
อย.หนุนผู้ประกอบการไทย ส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพไปตลาดมาเลเซีย HealthServ.net
อย.หนุนผู้ประกอบการไทย ส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพไปตลาดมาเลเซีย HealthServ.net

อย.มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการตั้งแต่ช่วงกลางน้ำ ในการพัฒนาระบบให้คำปรึกษาเพื่อการออกสู่ตลาดของผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม ซึ่งรับผิดชอบโดย กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ ไปจนถึงปลายน้ำ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการรักษาและขยายตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย ซึ่งรับผิดชอบโดยกองความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งนี้มีหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับการส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 
 
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกองความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดการประชุมสัมมนาให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพไปยังประเทศมาเลเซีย เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กรในการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทย การประชุมสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการส่งออก โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยงานของประเทศมาเลเซียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE), Food Safety and Quality Division, Ministry of Health Malaysia และ National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA) มานำเสนอข้อมูลแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์สุขภาพ กฎระเบียบในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมไปถึงข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศมาเลเซีย ซึ่งการประชุมสัมมนาดังกล่าว มีผู้ประกอบการไทยที่เข้าสนใจร่วมผ่านทางระบบออนไลน์กว่า 150 คน
 
 
อย.หนุนผู้ประกอบการไทย ส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพไปตลาดมาเลเซีย HealthServ
 นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประธานเปิดการประชุมสัมมนา โดยได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของบทบาท อย. ในการส่งเสริมผู้ประกอบการตั้งแต่ช่วงกลางน้ำ ในการพัฒนาระบบให้คำปรึกษาเพื่อการออกสู่ตลาดของผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม ซึ่งรับผิดชอบโดย กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ ไปจนถึงปลายน้ำ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการรักษาและขยายตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย ซึ่งรับผิดชอบโดยกองความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งนี้มีหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับการส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่
 
Market insight, trends, and opportunities of Malaysia market นำเสนอภาพรวมของตลาด แนวโน้ม ความต้องการ และโอกาสของผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศมาเลเซีย Food Control Regulations in Malaysia & Food Import Requirement to Malaysia ซึ่งนำเสนอการแนวทางการกำกับดูแล กฎระเบียบ  และข้อกำหนดในการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารไปยังประเทศมาเลเซีย Cosmetic Registration in Malaysia นำเสนอถึงแนวทางการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนำเข้า รวมไปถึงขั้นตอนในการจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของประเทศมาเลเซีย และHerbal Product/Extraction Registration in Malaysia นำเสนอข้อกำหนดกฎระเบียบเกณฑ์การแบ่งประเภท และขั้นตอนกระบวนการสำหรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณในประเทศมาเลเซีย ในระหว่างการประชุมสัมมนาผู้ประกอบการมีการซักถามประเด็นข้อสงสัยกับวิทยากรจากหน่วยงานของประเทศมาเลเซีย ซึ่งทำให้ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินการเพื่อเตรียมการสำหรับการส่งออก นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากการประชุมจะถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนาเป็นข้อสรุปแนวทางสำหรับการส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียเพื่อเผยแพร่ผ่านทางส่วนส่งเสริมการส่งออก บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้กับผู้ประกอบการต่อ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง