Home : แพคเกจ : กระดูก ข้อ เข่า (ตรวจ-รักษา-ผ่าตัด)

แพคเกจผ่าตัดศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่า โรงพยาบาลกรุงเทพ

ราคา 259,000 - 478,000
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลกรุงเทพ T: 1719 T: 02-3103000
* ราคา/เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลง คลิกดูข้อมูลล่าสุดของผู้ให้บริการ
Date: 04/06/2563 View: 2,563
แพคเกจผ่าตัดศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่า โรงพยาบาลกรุงเทพ  กระดูก ข้อ เข่า (ตรวจ-รักษา-ผ่าตัด) กระดูก ข้อ เข่า (ตรวจ-รักษา-ผ่าตัด) Healthserv.net
 ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่า ให้บริการตรวจรักษาผู้ที่มีอาการ หรือความผิดปกติของข้อสะโพก ข้อเข่า หรือขาส่วนล่าง อาทิ โรคข้อเข่าเสื่อม โรคข้อสะบ้าเสื่อม โรคข้อสะโพกเสื่อม ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดครั้งแรก สบายใจทุกขั้นตอนรักษาด้วยโปรแกรมการรักษาที่ออกแบบเฉพาะบุคคลตั้งแต่ก่อน หลังผ่าตัด จนกระทั่งผู้ป่วยหายเป็นปกติ ดูแลผู้ป่วยครบทุกด้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
 

 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลกรุงเทพ
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลกรุงเทพ

2 ซอยศูนย์วิจัย 7,
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, ห้วยขวาง, กรุงเทพ 10310
โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า...
ราคา 229,000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com