News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
Cafe Amazon for Chance สร้างโอกาส สร้างงาน อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้พิการไทย HealthServ.net
Cafe Amazon for Chance สร้างโอกาส สร้างงาน อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้พิการไทย HealthServ.net

ร้านกาแฟที่มอบโอกาสให้ผู้พิการทางการได้ยินทำงานในตำแหน่งบาริสต้าร่วมกับพนักงานปกติทั่วไป ปัจจุบันเปิดแล้ว 10 สาขาทั่วไทย

Cafe Amazon for Chance สร้างโอกาส สร้างงาน อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้พิการไทย HealthServ
โครงการร้านกาแฟ Café Amazon for Chance ถือกำเนิดในเดือนกันยายน 2560 โดยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยามหิดล, บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) จัดตั้งร้านกาแฟที่มอบโอกาสให้ผู้พิการทางการได้ยินทำงานในตำแหน่งบาริสต้าร่วมกับพนักงานปกติทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานได้ในทุกตำแหน่งเหมือนพนักงานปกติทั่วไป เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการทำงานและการจ้างงาน โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 และได้มีการขยายผลให้ครอบคลุมผู้พิการด้านสติปัญญาอีกด้วย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

เรามีการพัฒนาด้านภาษามือแก่พนักงานปกติ เพื่อให้สามารถสื่อสารกับพนักงานผู้พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เราได้สร้างระบบการสั่งซื้อถึง 4 วิธี ได้แก่ แบบฟอร์มการสั่ง, ระบบ Touch Screen, บัตรเครื่องดื่ม และการสอนวิธีสั่งเครื่องดื่มด้วยภาษามือ ปัจจุบันมีร้านกาแฟ Cafe Amazon for chance ที่เปิดให้บริการแล้ว  ดังนี้
 

Cafe Amazon for Chance สาขา 1 สำนักงานอธิการบดี มหิดล

Cafe Amazon for Chance สาขา 1 สำนักงานอธิการบดี มหิดล Cafe Amazon for Chance สร้างโอกาส สร้างงาน อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้พิการไทย
Cafe Amazon for Chance สาขา 1 สำนักงานอธิการบดี มหิดล Cafe Amazon for Chance สร้างโอกาส สร้างงาน อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้พิการไทย
เป็น Cafe Amazon for Chance สาขาที่ 1 ดำเนินการโดย ผู้พิการทางการได้ยิน 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
+66946295651

Cafe Amazon for Chance สาขา 2 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหิดล

Cafe Amazon for Chance สาขา 2 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหิดล Cafe Amazon for Chance สร้างโอกาส สร้างงาน อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้พิการไทย
Cafe Amazon for Chance สาขา 2 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหิดล Cafe Amazon for Chance สร้างโอกาส สร้างงาน อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้พิการไทย
Cafe Amazon for Chance สาขาที่ 2 ดำเนินการโดย ผู้พิการทางการได้ยิน
อยู่ที่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม, 73170
+66898602599
  • ที่ตั้ง Google Map
  • Credit ภาพ Yozziri

Cafe Amazon for Chance สาขา 3 หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา (ติดป้อมพระสุเมรุ)

Cafe Amazon for Chance สาขา 3 หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา (ติดป้อมพระสุเมรุ)  Cafe Amazon for Chance สร้างโอกาส สร้างงาน อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้พิการไทย
Cafe Amazon for Chance สาขา 3 หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา (ติดป้อมพระสุเมรุ)  Cafe Amazon for Chance สร้างโอกาส สร้างงาน อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้พิการไทย
Cafe Amazon for Chance สาขาที่ 3 ดำเนินการโดย ผู้พิการทางการได้ยิน
ตั้งอยู่ที่ หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา (ติดป้อมพระสุเมรุ) 
แขวง ชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
+66869880195

Cafe Amazon for Chance สาขา 4 สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต (Skylane)

Cafe Amazon for Chance สาขา 4 สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต (Skylane) Cafe Amazon for Chance สร้างโอกาส สร้างงาน อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้พิการไทย
Cafe Amazon for Chance สาขา 4 สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต (Skylane) Cafe Amazon for Chance สร้างโอกาส สร้างงาน อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้พิการไทย
Cafe Amazon for Chance สาขาที่ 4 ดำเนินการโดย ผู้พิการทางการได้ยิน
ตั้งอยู่ที่ สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต (Skylane)
สนามบินสุวรรณภูมิ
999/1 หนองปรือ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
+66830237777
  • แผนที่ Google map
  • Credit ภาพ Yozziri

Cafe Amazon for Chance สาขา 5 โรงพยาบาลแหลมฉบัง

Cafe Amazon for Chance สาขา 5 โรงพยาบาลแหลมฉบัง Cafe Amazon for Chance สร้างโอกาส สร้างงาน อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้พิการไทย
Cafe Amazon for Chance สาขา 5 โรงพยาบาลแหลมฉบัง Cafe Amazon for Chance สร้างโอกาส สร้างงาน อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้พิการไทย
Cafe Amazon for Chance สาขา 5 โรงพยาบาลแหลมฉบัง
ร่วมสนับสนุนโดยบริษัท ThaiOil
ดำเนินการโดย ผู้พิการทางการได้ยิน
ตั้งอยู่ที่ โรงพยาบาลแหลมฉบัง ซอย ทุ่งสุขลา ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230
+66659298127

Cafe Amazon for Chance สาขา 6 ปตท. สำนักงานใหญ่

Cafe Amazon for Chance สาขา 6 ปตท. สำนักงานใหญ่ Cafe Amazon for Chance สร้างโอกาส สร้างงาน อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้พิการไทย
Cafe Amazon for Chance สาขา 6 ปตท. สำนักงานใหญ่ Cafe Amazon for Chance สร้างโอกาส สร้างงาน อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้พิการไทย
Cafe Amazon for Chance สาขาที่ 6
ดำเนินการโดย ผู้พิการทางการได้ยิน
ตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท 
555 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
+66866234700

Cafe Amazon for Chance สาขา 7 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Cafe Amazon for Chance สาขา 7 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ Cafe Amazon for Chance สร้างโอกาส สร้างงาน อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้พิการไทย
Cafe Amazon for Chance สาขา 7 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ Cafe Amazon for Chance สร้างโอกาส สร้างงาน อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้พิการไทย
Cafe Amazon for Chance สาขาที่ 7 ดำเนินการโดย กลุ่มผู้สูงอายุ
ตั้งอยู่ที่ สาขากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • แผนที่ Google map
  • Credit ภาพ cafe-amazon.com

ข่าว

Cafe Amazon for Chance สาขา 8 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สัตหีบ

Cafe Amazon for Chance สาขา 8 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สัตหีบ Cafe Amazon for Chance สร้างโอกาส สร้างงาน อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้พิการไทย
Cafe Amazon for Chance สาขา 8 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สัตหีบ Cafe Amazon for Chance สร้างโอกาส สร้างงาน อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้พิการไทย
Cafe Amazon for Chance สาขาที่ 8 ดำเนินการโดย ทหารผ่านศึกและครอบครัว
ตั้งอยู่ที่ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Cafe Amazon for Chance สาขา 9 สำนักงาน ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต

Cafe Amazon for Chance สาขา 9 สำนักงาน ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต Cafe Amazon for Chance สร้างโอกาส สร้างงาน อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้พิการไทย
Cafe Amazon for Chance สาขา 9 สำนักงาน ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต Cafe Amazon for Chance สร้างโอกาส สร้างงาน อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้พิการไทย
Cafe Amazon for Chance สาขาที่ 9 ให้บริการโดยผู้พิการทางการได้ยิน
เปิดเมื่อ 30 มิ.ย. 63
ตั้งอยู่ที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
333, 3 ซอย วิภาวดีรังสิต แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
+6620339999

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Cafe Amazon for Chance สาขา 10 The Offices@Central World

Cafe Amazon for Chance สาขา 10 The Offices@Central World Cafe Amazon for Chance สร้างโอกาส สร้างงาน อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้พิการไทย
Cafe Amazon for Chance สาขา 10 The Offices@Central World Cafe Amazon for Chance สร้างโอกาส สร้างงาน อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้พิการไทย
ร้านกาแฟ Cafe Amazon for chance สาขา 10 ตั้งอยู่ที่สำนักงาน The Offices @ Central World  สาขานี้ เป็นความร่วมมือ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก บ.สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม  และ อโกด้า

เรื่องและภาพ RYT9

ความเป็นมาร้านกาแฟ Cafe Amazon

คาเฟ่ อเมซอน
ร้านกาแฟ Cafe Amazon ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในปี 2545 จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นถึงโอกาสในการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จึงได้วางแนวคิดให้เป็นธุรกิจหนึ่งในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ที่สร้างรายได้ให้กับสถานีฯ และตอบสนองต่อไลฟ์สไตร์ของผู้บริโภคและคนเดินทางได้มากขึ้น
 
การสร้างแบรนด์ "CafeAmazon" เริ่มต้นจากแนวความคิดที่ว่า ประเทศบราซิลซึ่งเป็นต้นตำรับกาแฟและดินแดนแห่งนี้มีป่า Amazon อันเป็นสุดยอดแห่งป่าดงดิบธรรมชาติของโลก ที่อุดมไปด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ ทั้งพืชพรรณแมกไม้ สายน้ำ สัตว์ป่านานาชนิด และยังเป็นแหล่งผลิตอากาศอันบริสุทธิ์ แนวความคิดนี้จึงถูกนำมาเพื่อสร้างสรรค์เป็นร้านกาแฟที่มีบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายด้วยร่มไม้และน้ำล้อมรอบ
 
โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ร้าน CafeAmazon ถูกพัฒนาให้เป็นจุดนัดพบ แหล่งพักผ่อน สำหรับคนเดินทาง ตกแต่งด้วยโทนสีเขียว นำเสนอภาพลักษณ์แนวธรรมชาติ โดยใช้สวนหย่อมและน้ำพุเพื่อสร้างบรรยากาศ ร่มรื่น เย็นสบาย ความรู้สึกผ่อนคลาย ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของร้าน Cafe Amazon เสมือนเป็นโอเอซิสของคนเดินทาง และด้วยเอกลักษณ์รสชาติเครื่องดื่มกาแฟที่เข้มข้น จึงกลายมาเป็นสโลแกนที่ว่า "Taste of Nature"

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง