Home :

ศูนย์ไตเทียม

หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
หน่วยไตเทียม ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
การให้บริการ
• วันจันทร์ – ศุกร์ เปิดเวลา 08.00 – 16.00 น.
การติดต่อ
โทรศัพท์ 02-5174270-9 ต่อ 1347
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ปกส T: 02-548-1000
Date: 10/10/2563 View: 557
การบริการผู้ป่วย งานให้คำปรึกษาการบำบัดทดแทนไต • ห้องให้คำปรึกษา ชั้น 1 อาคารอำนวยการ การบริการผู้ป่วย ขอบเขต การให้บริการ • วันจันทร์ – ศุกร์ เปิดเวลา 08.00 – 16.00 น. บุคลากร -พยาบาลประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน -พนักงานผู้ช่วย 1 ท่าน การติดต่อ โทรศัพท์ 02-5174270-9 ต่อ 1347 1.การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี หน่วยไตเทียม ชั้น 1 อาคารอำนวยการ เลขที่ 679 ถนนรามอินทรากม.12 แขวง-เขตคันนายาว กทม.10230 ขอบเขต - ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่ผู้ป่วยไตวาย เฉียบพลันและเรื้อรัง จำนวนเครื่อง 10 เครื่อง การบริการ ให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 06.30 – 18.00 น. วันเสาร์ตามนัด บุคลากร -อายุรแพทย์ โรคไต 2 ท่าน -พยาบาลประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญไตเทียม 6 ท่าน -พยาบาลประกาศนียบัตรไตเทียม 1 ท่าน -พนักงานผู้ช่วย 2 ท่าน การติดต่อ โทรศัพท์ 02-5174270-9 ต่อ 1345 , 1347 ขั้นตอนการรับบริการ (โดยสังเขป) 2.คลินิกล้างไตทางช่องท้อง คลินิกล้างไตทางช่องท้อง ขอบเขต ดูแลรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้อง โดยครอบคลุม ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ประเภทของผู้ป่วย - เป็นผู้ป่วยไตวายเรื้องรังระยะสุดท้ายที่ต้องการบำบัดทำแทนไตที่ผ่านการรับคำปรึกษาเพื่อเลือกวิธีการบำบัดทดแทนไตล้างไตทางช่องท้อง การบริการ - คลินิกล้างไตทางช่องท้อง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ วันจันทร์ – ศุกร์ เปิดเวลา 08.00 – 16.00 น. บุคลากร อายุรแพทย์ โรคไต 2 ท่าน พยาบาลประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญล้างไตทางช่องท้อง 4 ท่าน พนักงานผู้ช่วย 1 ท่าน การติดต่อ โทรศัพท์ 02-5174270-9 ต่อ 1122
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ปกส

679 รามอินทรา กม.13 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]