Home /

คลินิกออร์โธปิดิกส์

Oct 10, 2020 237

ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษา
ให้คำปรึกษา ผู้ที่มีความเจ็บป่วยด้านกระดูก ข้อ เอ็น เส้นประสาท และกล้ามเนื้อ รวมทั้งการใส่เฝือก
ทำแผล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ออร์โธปิดิกส์)
เพื่อทำการตรวจรักษาทั้งวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัดและวิธีผ่าตัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่าตัดที่มีแผลขนาดเล็ก
การผ่าตัดผ่านกล้องข้อเข่า ข้อไหล่ การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องส่องภายใน / กล้องจุลทรรศน์
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม หรือวิธีการอื่นๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
รวมทั้งการให้บริการเฉพาะด้านเวชศาสตร์การกีฬา และการออกกำลังกาย

ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษา ให้คำปรึกษา ผู้ที่มีความเจ็บป่วยด้านกระดูก ข้อ เอ็น เส้นประสาท และกล้ามเนื้อ รวมทั้งการใส่เฝือก ทำแผล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ออร์โธปิดิกส์) เพื่อทำการตรวจรักษาทั้งวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัดและวิธีผ่าตัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่าตัดที่มีแผลขนาดเล็ก การผ่าตัดผ่านกล้องข้อเข่า ข้อไหล่ การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องส่องภายใน / กล้องจุลทรรศน์ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม หรือวิธีการอื่นๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งการให้บริการเฉพาะด้านเวชศาสตร์การกีฬา และการออกกำลังกาย
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ปกส

679 รามอินทรา กม.13 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com