Home : กายภาพบำบัด เวชศาสตร์ฟื้นฟู EMG NCV ออฟฟิศ ซินโดรม

การตรวจวินิจฉัยกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันและเวลาทำการ วันจันทร์–วันอาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 น.
สถานที่ตั้ง ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
โทร 044-015-999, 044-429-999
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา T: 044-015-999 T: 044-429-999
Date: 12/11/2563 | Update: 12/11/2563 View: 594
การตรวจวินิจฉัยกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า หรือ Electrodiagnostic study
 
เป็นเทคนิคที่ใช้ตรวจวัดสัญญาณไฟฟ้าในเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ เพื่อใช้ในการวินิจฉัยและพยากรณ์พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในเส้นประสาทหรือกล้ามเนื้อ โดยการตรวจประกอบด้วย2ส่วนคือ
 1. การตรวจการนำไฟฟ้าของเส้นประสาท หรือ Nerve conduction study (NCS)และ
 2. การตรวจวินิจฉัยไฟฟ้าในกล้ามเนื้อ หรือ Electromyographic study(EMG)
 
ประโยชน์ในการตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อด้วยเครื่องตรวจ EMG
เพื่อใช้ในการตรวจหาตำแหน่งและความรุนแรงของความผิดปกติในระบบประสาทและกล้ามเนื้อ รวมถึงเพื่อใช้ในการติดตามผลการรักษาและการฟื้นตัวของโรค โดยการตรวจนี้จะมีประโยชน์ในโรคต่างๆดังนี้
 • โรคของเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 อักเสบ ซึ่งส่งผลให้มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อใบหน้า หรือ Bell’s palsy
 • โรคของไขสันหลังส่วนเซลล์สั่งการ(Anterior horn cell) เช่น โรค ALS
 • โรคของรอยต่อระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ เช่น โรค Myasthenia gravis
 • โรคของรากประสาทไขสันหลัง เช่น รากประสาทถูกกดทับจากกระดูกสันหลังส่วนคอหรือหลังเสื่อม
 • โรคของเส้นประสาทส่วนปลาย เช่น อาการชามือ เท้า จากเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบ หรือถูกกดทับ
 • โรคของกล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้ออักเสบ กล้ามเนื้ออ่อนแรง
ข้อบ่งชี้ในการตรวจ EMG
 • ผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรง
 • ผู้ที่มีอาการชาปลายมือ ปลายเท้า
 • ผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงทั่วๆ

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ EMG
โดยทั่วไปไม่ต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษก่อนทำการตรวจ ไม่ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนทำการตรวจ สามารถรับประทานยาโรคประจำตัวของท่านได้ตามปกติ ยกเว้นกรณีท่านรับประทานยา Mestinon รักษาอาการโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง Myasthenia gravis ให้งดรับประทานยา ก่อนการตรวจ1วันเพื่อไม่ให้รบกวนการแปลผล นอกจากนั้นควรทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะทำการตรวจให้สะอาดและงดใส่เครื่องประดับโลหะบริเวณที่จะทำการตรวจ
 
วิธีการตรวจวินิจฉัย EMG
การตรวจจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ
 1. การตรวจการนำไฟฟ้าของเส้นประสาท หรือ Nerve conduction study
  เป็นการตรวจโดยปล่อยกระแสไฟฟ้าในขนาดที่ปลอดภัย กระตุ้นตามแนวทางเดินของเส้นประสาท ในส่วนต่างๆของร่างกายที่สงสัยความผิดปกติ และใช้อุปกรณ์ตรวจรับสัญญาณ ซึ่งจะแสดงผลเป็นกราฟทางหน้าจอ เพื่อใช้ในการตรวจหาความผิดปกติของเส้นประสาทในบริเวณที่สงสัยว่ามีรอยโรค
 2. การตรวจวินิจฉัยไฟฟ้าในกล้ามเนื้อ หรือ Electromyographic study
  ตรวจโดยใช้เข็มขนาดเล็กตรวจรับสัญญาณผิดปกติในกล้ามเนื้อ โดยแพทย์จะนำข้อมูลจากการตรวจทั้งสองส่วนมาประกอบกันเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค

การตรวจ EMGมีความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนหรือไม่
การตรวจนี้เป็นการตรวจที่ค่อนข้างปลอดภัย สามารถตรวจได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เวลาตรวจอาจรู้สึกเหมือนถูกกระตุ้นด้วยไฟฟ้าอาจรู้สึกไม่สุขสบายเล็กน้อยแต่ภายหลังหยุดให้ไฟฟ้ากระตุ้น จะไม่มีอาการตกค้าง นอกจากนั้นอาจมีอาการระบบจากการใช้เข็มตรวจกล้ามเนื้อได้เล็กน้อย ซึ่งอาการมักหายได้เองใน 1-3วัน

ข้อจำกัดในการตรวจ EMG
 • หากผู้ป่วยใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ กรุณานาแจ้งแพทย์ก่อนทำการตรวจเนื่องจากจะต้องหลีกเลี่ยงการตรวจในบริเวณใกล้เครื่องกระตุ้นหัวใจ
 • กรณีผู้ป่วยมีปัญหาเลือดออกผิดปกติ หรือรับประทานยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เช่น ยาต้านเกร็ดเลือด หรือยาละลายลิ่มเลือด กรุณาแจ้งแพทย์ก่อนทำการตรวจ เนื่องจากต้องระมัดระวังขณะใช้เข็มตรวจกล้ามเนื้อ
 • หากผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวหรือไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจ อาจมีผลต่อการแปลผลตรวจได้
 • หากมีการติดเชื้อบริเวณที่จะทำการตรวจ อาจต้องหลีกเลี่ยงการใช้เข็มตรวจ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.กรุงเทพราชสีมา
 
อาการป่วยจากโรคบางโรค ทำให้เกิดความบกพร่อง ความพิการทางร่างกาย และยังส่งผลให้มีปัญหาในการสื่อสารกับผู้อื่น ทำให้รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ความรุนแรงของอาการปวดในแต่ละคนยังทำให้ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ได้ตามปกติ
 
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา พร้อมให้บริการการดูแลรักษาและวางแผนการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ทางเลือก (แพทย์จีน) นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักกายอุปกรณ์ ให้บริการด้านการรักษาดังนี้:
 
 • โปรแกรมเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบประสาท บริการด้านการฟื้นฟู ปัญหาทางระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • กายภาพบำบัดโรคปอด ระบบทางเดินหายใจและทรวงอก
 • โปรแกรมบำบัดผู้ใหญ่และเด็ก
 • โปรแกรมการฝึกพัฒนาการเด็ก
 • โปรแกรมบำบัดรักษาด้วยการฝังเข็ม และการระงับความปวด
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
 • หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพโรคหัวใจ
 • โปรแกรมการดูแลต่อเนื่องหลังจากผู้ป่วยกลับบ้าน
 • โปรแกรมนวดรักษา และนวดแผนไทย 
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ให้การฟื้นฟูบำบัดด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพที่ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล เพื่อให้การบำบัด บรรเทาความรุนแรงของโรคและกลุ่มอาการให้ผู้ป่วย
 • การบำบัดด้วยการดึงหลัง ดึงคอ ด้วยเครื่องมือทางไฟฟ้า
 • การบำบัดด้วยความร้อนประเภทต่างๆ เช่น การวางแผ่นประคบ การอบร้อนมือด้วยขี้ผึ้งพาราฟิน เครื่องมือให้ความร้อนลึกด้วยคลื่นเสียง (Ultrasound) หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Short wave diathermy) เครื่องลดปวดด้วยเลเซอร์
 • การฟื้นฟูอาการปวดคอ ปวดหลัง
 • การบำบัดด้วยอ่างน้ำอุ่น ( Whirl pool)
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพโรคหัวใจ และหลอดเลือด
 • กิจกรรมบำบัดผู้ป่วยที่มีอาการ Stroke
 • กิจกรรมบำบัดในเด็ก
 • การนวดเพื่อรักษา เป็นการนวดเพื่อลดจุดกดเจ็บของร่างกาย
 • กิจกรรมบำบัด ฝึกการทำงานของมือ นิ้วมือ ไหล่ การทำเครื่องพยุงข้อมือ การฝึกกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
 • แก้ไขความผิดปกติการพูด การกลืน
 • กายภาพบำบัดด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยด้วย เครื่องออกกำลังกายขาและแขนแบบ Passive และ Active
 • เครื่องกายอุปกรณ์เสริมช่วยการเดิน Parapodium
 • บริการประเภทกายอุปกรณ์เสริม เช่น support ต่างๆ

วันและเวลาทำการ วันจันทร์–วันอาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 น.
สถานที่ตั้ง ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
Phone :044-015-999, 044-429-999
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

1308, 9 ถนน มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com