ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง ศูนย์ฟอกไตสำหรับประชาชน

Nov 23, 2020 1,516
ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง
ก่อตั้งโดย คุณคีรี กาญจนพาสน์ มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตที่ต้องฟอกไตที่ยากไร้ ไม่สามารถจ่ายเงินฟอกไตได้ ศูนย์ให้บริการฟรี ศูนย์แรกตั้งอยู่ที่ โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.นครสวรรค์

ข่าวศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง
 • อนุทิน เปิดศูนย์ฟอกไตฟรี (มูลนิธิฟ้าสั่ง) รพ.ศรีสงคราม นครพนม - 20/11/2563 
  20 พฤศจิกายน 2563 ที่ โรงพยาบาลศรีสงคราม จังหวัดนครพนม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิด ศูนย์ฟอกไต (มูลนิธิฟ้าสั่ง) โรงพยาบาลศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข โดยนายอนุทิน กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังทั่วประเทศประมาณ 8 ล้านคน เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2 แสนคน นับเป็นปัญหาสำคัญของระบบสาธารณสุขที่ต้องเร่งแก้ไข  โดยการขยายระบบบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคไต ให้ครอบคลุมทั้งการฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียม การล้างไตผ่านหน้าท้อง เพิ่มศักยภาพให้โรงพยาบาลเป็นศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ รวมทั้งจัดตั้งคลินิกชะลอไตเสื่อมในโรงพยาบาลชุมชน รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการปรับพฤติกรรมสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็มลดโรค NCDs ลดภาวะแทรกซ้อนและการเกิดโรคไตวาย

  นายอนุทิน กล่าวต่อว่า สำหรับการเปิดศูนย์ฟอกไต (มูลนิธิฟ้าสั่ง) จัดตั้งที่โรงพยาบาลศรีสงคราม เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ และมูลนิธิฟ้าสั่ง เป็นการจัดบริการฟอกไตฟรี โดยเน้นให้บริการผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส โดยมูลนิธิฯ ได้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการฟอกไตแก่ผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลศรีสงคราม รายละ 1,000  บาท ซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงให้สามารถเข้าถึงการบริการ ลดการเดินทางไปยังโรงพยาบาลห่างไกล และลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  มีเตียงให้บริการ จำนวน 15 เตียง ให้บริการผู้ป่วยได้สูงสุดวันละ 45 คน

  ทั้งนี้ จังหวัดนครพนมมีเครือข่ายการบำบัดทดแทนไต โดยมีโรงพยาบาลนครพนมเป็นแม่ข่ายให้บริการมีโรงพยาบาลชุมชนเป็นศูนย์ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลปลาปาก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม, โรงพยาบาลเรณูนคร และโรงพยาบาลศรีสงคราม หน่วยบริการเอกชน 2 แห่ง และเครือข่ายบริการล้างไตทางช่องท้อง ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสงคราม
   
 • รมว.สธ.จับมือเอกชนเปิดศูนย์ฟอกไตฟรี [Nation TV]
  20 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงพยาบาลอำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  นายอนุทิน ชาญวีระกุล รองนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย "ครูแก้ว"นายศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส.นครพนม เขต 1 พรรคภูมิใจไทย  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง และ "เจ้าสัวบีทีเอส"นายคีรี กาญจนพาสน์ ในนามมูลนิธิฟ้าสั่ง และคณะร่วมพิธีเปิดศูนย์ไตเทียม ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิฟ้าสั่งให้การสนับสนุนกว่า 20 ล้านบาท ได้ตั้งศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง จำนวน 15 เครื่อง สนับสนุนโรงพยาบาลอำเภอศรีสงคราม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยไต บริการฟอกไตฟรี เป็นการนำร่องแห่งแรกของจังหวัดนครพนม

  "ครูแก้ว"นายศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส.นครพนม เขต 1 พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยที่มาของศูนย์ไตเทียม ว่า ก่อนนี้ได้เห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านผู้ป่วยโรคไต ที่ต้องเข้ารับการรักษา และมีค่าใช้จ่ายสูง ประมาณเดือนละกว่า 12,000 - 15,000 บาท อีกทั้งมีระบบการรักษาฟอกไตไม่เพียงพอ จึงได้หารือกับนายอนุทิน ชาญวีระกุล รองนายกรัฐมนตรี  รมว.สาธารณสุข  และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ไปขอรับการสนับสนุนจากนายคีรี กาญจนพาสน์ เจ้าสัวบีทีเอส ในนามมูลนิธิฟ้าสั่ง  สนับสนุนงบประมาณ เปิดศูนย์ไตเทียมงบกว่า 20 ล้านบาท นำร่องตั้งศูนย์ฟอกไต เปิดบริการให้ฟรี ณ โรงพยาบาลอำเภอศรีสงคราม
   
 • รมว.สธ.เปิดศูนย์ฟอกไต (มูลนิธิฟ้าสั่ง) รองรับผู้ป่วยโรคไตให้ครอบคลุม [ผู้จัดการออนไลน์]
  นายอนุทิน เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังทั่วประเทศประมาณ 8 ล้านคน เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2 แสนคน ซึ่งนับเป็นปัญหาสำคัญของระบบสาธารณสุขที่ต้องเร่งแก้ไข ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขขยายระบบบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคไตให้ครอบคลุมทั้งการฟอกเลือด และการล้างไต เพิ่มศักยภาพให้โรงพยาบาล เป็นศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ รวมทั้งจัดตั้งคลินิกชะลอไตเสื่อมในโรงพยาบาลชุมชน
   
 • รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์ฟอกไตฟรี (มูลนิธิฟ้าสั่ง) รพ.ศรีสงคราม จ.นครพนม [TNN]


/////

ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่งแห่งแรกตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 โรงพยาบาลปากน้ำโพ 2 จังหวัดนครสวรรค์ ให้บริการฟอกไตแก่ผู้ป่วยโรคไตที่มีรายได้น้อย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการรักษา  พร้อมเป็นปณิธานของผู้ก่อตั้งศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่งว่า “เราทำเพื่อสังคม”

            นายคีรี กาญจนพาสน์  ผู้ก่อตั้งศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่งเป็นประธานเปิด  กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังประมาณ 8 ล้านคน ในจำนวนนี้ผู้ป่วยไตในระยะสุดท้าย จำนวน 200,000 คน และมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณ 10,000 คน ทั้งนี้  ผู้ป่วยไต 1 คน ต้องการฟอกไตเฉลี่ย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือ 8-12 ครั้ง ต่อเดือน โดยทั่วไปมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 30,000 บาท ต่อคนต่อเดือน  และปัจจุบันนี้มีศูนย์ไตเทียมให้บริการฟอกไตแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศประมาณ 2,000 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยความปรารถนาที่จะช่วยผู้ป่วยโรคไตที่ต้องประสบกับภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมาก  บริษัท  ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง จำกัด จึงถูกก่อตั้งขึ้น  ด้วยเงินทุนส่วนตัว  โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 100 ล้านบาท   ทั้งนี้ ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่งแห่งแรก บริเวณชั้น 2 โรงพยาบาลปากน้ำโพ 2 จังหวัดนครสวรรค์ ได้ก่อสร้างและจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆด้วยเงินลงทุนทั้งสิ้น จำนวน 17.5 ล้านบาท มีพื้นที่ใช้สอย 275 ตาราเมตร มีเครื่องฟอกไตให้บริการ 14 เครื่อง สามารถรับรองผู้ป่วยได้สูงสุด 72 ราย และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่10 สิงหาคม 2558 และเริ่มมีผู้ป่วยในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงเข้ารับบริการแล้ว
 
            ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่งแห่งแรกจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาดความอนุเคราะห์จากนายแพทย์พงษ์ศักดิ์  วิทยากร ประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิลแคปิตอล จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้บริหารโรงพยาบาลปากน้ำโพที่ได้กรุณาให้พื้นที่บริเวณชั้น 2 ของโรงพยาบาลปากน้ำโพ 2 เป็นที่ตั้งของศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่งแห่งนี้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและประสานงานในด้านต่างๆ จนทำให้ศูนย์ไตเทียมแห่งนี้เสร็จสมบูรณ์

ข่าวนครสวรรค์
ข่าวนครสวรรค์แฟนเพจ


ข่าวอื่นๆ ที่เกียวกับศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง
ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง พิษณุเวช

คำแนะนำ :
บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ทั้งไตวายชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง โดยอายุรแพทย์โรคไต และพยาบาลเฉพาะทางด้านไตเทียม เปิดบริการฟอกเลือดรอบละ 26 Unit วันละ 3 รอบ และ On Call กรณีฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.  
 
การบริการ :
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ทั้งไตวายชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง
 • มีเครื่องไตเทียมพร้อมให้บริการ รอบละ 26 เครื่อง และเครื่องสำรอง Standby สำหรับภาวะฉุกเฉิน 3 เครื่อง
 • การวางสายสวนคาหลอดเลือดดำเพื่อฟอกเลือด On Double Lumen Catheter และ On Perm Catheter
ตรวจวินิจฉัยโรคไต
 • เจาะชิ้นเนื้อไตเพื่อตรวจวินิจฉัย Kidney Biopsy
 • การแยกสารก่อโรค และของเสียในเลือด Plasmapheresis
ติดต่อ
ทุกวันจันทร์-วันเสาร์
วันอาทิตย์ ในกรณีฉุกเฉิน
อาคาร : 5 ชั้น  :  3
โทร :  055-90-9000 ต่อ 5311 และ 5312

 
ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 4 ต.ค. 2558 ทีมข่าวหน้าสตรี

เป็นมังกรสะท้านบู๊ลิ้ม ที่ท่องยุทธจักรมาแล้วอย่างโชกโชน สำหรับ “คีรี กาญจนพาสน์” ผู้บุกเบิกสร้างระบบขนส่งมวลชนลอยฟ้าสายแรกของประเทศไทย “รถไฟฟ้า BTS” ชีวิตของเขาผ่านมาทั้งความสุขสมหวังสุดยอด และความทุกข์ระทมแทบเจ๊กอั้ก กว่าจะได้ผงาดเป็น 1 ใน 40 มหาเศรษฐีฟอร์บส์รวยที่สุดของเมืองไทย มาถึงวันนี้ ในวัย 65 ปีเต็ม เจ้าสัวบีทีเอสพร้อมแล้วที่จะอุทิศฉากชีวิตบทสุดท้าย เพื่อตอบแทนคืนสังคม และตอกย้ำให้เห็นว่าปาฏิหาริย์ในชีวิตมีจริง ตราบใดที่ไม่สิ้นหวัง ก็ต้องดิ้นรนกันต่อไป
 
 • ผ่านไปตั้ง 5 ปี ทำไมถึงเพิ่งออกมาพูดเรื่องนี้
  วันนี้ผมออกมาพูดเรื่องนี้ เพราะเพิ่งริเริ่มโครงการใหม่ที่ใหญ่มากคือ การสร้าง “ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง” (FAH SUNG HEMODIALY-SIS CENTER) เราทำเพื่อสังคม ผมสัมผัสกับตัวเองว่าคนเป็นโรคไต ชีวิตลำบากมาก เสียทั้งเวลาและเงินทอง คนที่เป็นโรคไตจะทำให้เส้นเลือดอุดตันหมด กินอะไรก็ไม่ได้เลย กินเข้าไปจะทำให้บวมน้ำ และหายใจไม่ออก ดื่มน้ำได้จำกัดวันละ 2 แก้ว ดื่มน้ำมากก็ไม่ได้ กินโปรตีนเนื้อสัตว์ไม่ได้ กินผักมากก็ไม่ได้ กินผลไม้ก็ไม่ได้ กินซุปกินน้ำมากก็ไม่ได้ ต้องกินยาเป็นกำทุกวัน คือความสุขของการเป็นมนุษย์ด้อยไปเยอะ คุณภาพชีวิตด้อยไปเยอะ เลวร้ายสุดคือถึงขั้นฉี่ไม่ออก มันทรมานมาก วันเว้นวันต้องไปนั่งฟอกไต 4 ชั่วโมง เป็นโรคที่ต้องรักษายาวนานต่อเนื่อง จะดีขึ้นก็ต้องเปลี่ยนไต และต้องเป็นไตที่แมตช์กับร่างกายเราด้วย ไม่งั้นจะกลับมาทรุดอีก การฟอกไตมีค่าใช้จ่ายสูงมาก คนที่มีประกันสังคมสามารถเคลมประกันสังคมได้เพียง 1,500 บาท แต่ด้วยสถานที่ฟอกไตของรัฐ มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอรองรับความต้องการของผู้ป่วย ซึ่งต้องไปฟอกไตวันเว้นวัน ก็ต้องรอเข้าคิวฟอกไตยาวเลย ระหว่างรอฟอกไตจะต้องล้างท้องหรือเจาะท้อง เพื่อเอาสิ่งปฏิกูลออกจากร่างกายอีกทางหนึ่ง ซึ่งทรมานมาก ส่วนผู้ป่วยที่ไม่รอคิวของรัฐ ถ้าไปใช้บริการเอกชนก็มีค่าใช้จ่ายฟอกไตครั้งละ 2-3 พันบาท ผมเคยได้ยินมาเยอะว่า คนเป็นโรคไตต้องขายนาขายที่ ผูกคอตายก็มี เพราะมันสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหวจริงๆ
   
 • คุณคีรีมีโอกาสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคไตจากไหน เป็นคนในครอบครัวหรือเปล่า
  (นิ่งพักใหญ่) ผมเป็นเองครับ!! ที่จริงมันก็ไม่ใช่โรคน่ารังเกียจอะไร แต่ความที่เราเป็นบริษัทมหาชน ก็ต้องระมัดระวังภาพลักษณ์เป็นพิเศษ ปัจจุบันผมหายดีแล้ว เพราะมีโอกาสได้ไปเปลี่ยนไตมา ซึ่งผมโชคดีมากที่ได้ไตใหม่แมตช์กันจริงๆกับร่างกายเราเป๊ะ จนเรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์ของชีวิต มันมหัศจรรย์มาก หลังจากเปลี่ยนไตใหม่มาแล้ว ผมแข็งแรงกว่าเมื่อก่อนด้วยซ้ำ ไม่เคยเจ็บป่วยอีกเลย โรคต่างๆที่เป็นหายไปหมด ทั้งโรคเบาหวาน, ความดันและคอเลสเทอรอล ทุกอย่างดีหมด หลังจากผ่าตัดออกมาเมื่อปลายปีที่แล้ว ผมนอนคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนฟ้าสั่งมา ดลบันดาลให้เราเข้าใจสิ่งนี้ เพื่อจะได้อุทิศความคิดของตัวเองช่วยเหลือผู้ป่วยโรคนี้ให้ได้มากที่สุด โดยผมใช้เงินส่วนตัวทั้งหมด ตั้งงบขึ้นเฉพาะปีต่อปี
   
 • ศูนย์ฟอกไตฟรีแห่งแรกเปิดให้บริการที่ไหน ได้รับเสียงตอบรับดีไหม
  “คุณหมอพงษ์ศักดิ์ วิทยากร” อดีตเจ้าของโรงพยาบาลกรุงเทพ ให้ผมเช่าพื้นที่ที่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ โดยเก็บค่าเช่าเพียงเล็กน้อย ท่านดีใจมากที่ผมตัดสินใจทำเรื่องนี้ หลังจากศูนย์แรกเสร็จ คุณหมอจะชวนไปเปิดศูนย์เพิ่มที่พิษณุโลก, เขาใหญ่ และอ่างทอง ตอนนี้กำลังเจรจาหาพื้นที่ที่ขอนแก่นด้วย เพราะเป็นพื้นที่เสี่ยงเป็นโรคไตกันมากที่สุด เนื่องจากคนอีสานกินของหมักของดองและของสุกๆดิบๆกันเยอะ
   
 • ตั้งใจจะเปิดให้บริการทั่วประเทศเลยไหม
  ผมไม่มีลิมิต ก็จะเปิดไปเรื่อยๆ เท่าที่กำลังความสามารถจะไปได้ โดยผมตั้งงบส่วนตัวก้อนหนึ่งทุกปี เพื่อทำเรื่องนี้โดยเฉพาะ ศูนย์ที่เปิดให้บริการแล้วจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทุกวัน ถ้าต้องใช้จ่ายเกินงบที่ตั้งไว้ ผมค่อยเปิดรับบริจาคเพิ่มเติม แต่ขั้นต้นอยากทำทุกอย่างด้วยตัวเองก่อน
   
 • ผู้ป่วยกลุ่มไหนถึงจะมีสิทธิ์ใช้บริการฟอกไตฟรี
  ในเมืองไทยมีผู้ป่วยโรคไตเป็นแสนคน แต่ศูนย์ของเราจะมุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ไม่สามารถจ่ายเงินฟอกไตได้จริงๆ โรงพยาบาลรัฐต่างๆรับผู้ป่วยไตไม่ไหวอยู่แล้ว เราต้องการจะช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้ ถ้ามีสตางค์อยู่แล้วคงไม่เข้าข่ายใช้บริการของเรา ศูนย์หนึ่งลงทุนไปกว่า 20 ล้านบาท เปิดให้บริการฟอกไตได้แค่ 12 เตียง วันละ 3 รอบ ก็แปลว่าเครื่องหนึ่งรับคนไข้ได้มากสุดวันละ 36 ราย สลับวันเว้นวัน เท่ากับว่าศูนย์หนึ่งสามารถช่วยเหลือคนไข้ได้ 72 คน ซึ่งถือว่าน้อยมาก มันเป็นโรคต่อเนื่อง ฉะนั้นใครใช้เครื่องไหนก็จะผูกขาดอยู่กับเครื่องนั้นไปจนกว่าจะเลิกฟอกไต ผมเห็นใจผู้ป่วยโรคนี้ จึงใช้เครื่องมือที่ดีที่สุด และสร้างบรรยากาศอย่างดีไม่แพ้โรงพยาบาลใหญ่ๆ ระบบน้ำก็ใช้อย่างดีที่สุด เพราะผู้ป่วยแต่ละคนต้องมานั่งครั้งละ 4 ชั่วโมง เรามีหมอและนางพยาบาลของตัวเอง อุปกรณ์อะไรก็ลงทุนเองหมด แต่ทุกอย่างให้บริการฟรี ค่าฟอกไตจริงๆครั้งละประมาณ 2,500-3,000 บาท ประกันสังคมเคลมได้ 1,500 บาท ยังไงก็ครอบคลุมไม่เพียงพอ ฉะนั้นศูนย์แบบนี้ก็ต้องเปิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงจะเพียงพอรองรับความต้องการ
   
 • ได้แรงบันดาลใจมาจากไหน ถึงตั้งชื่อว่า “ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง”
  มันตรงกับชีวิตมาก คือฟ้าสั่งมาจริงๆ เป็นคำสั่งมาจากเบื้องบนให้ทำสิ่งนี้ เรื่องราวของผมเป็นมิราเคิล เหมือนฟ้าลิขิตมา ผมเป็นโรคไตวันที่ 22 ธ.ค.2556 รักษามาตลอด แต่มาจบทุกอย่างได้ผ่าตัดเปลี่ยนไต ก็วันที่ 22 ธ.ค.2557 คือครบ 365 วันเป๊ะ!! มันเป็นปาฏิหาริย์ที่แปลกมากๆ ผมเลยเชื่อเรื่องนี้ เชื่อว่าฟ้าสั่งมาให้เราได้ช่วยเหลือคนอื่นที่ทุกข์ทรมานจากโรคนี้ และลำบากยากจนจริงๆ ยิ่งคนแก่เป็นโรคไต และไม่มีเงินฟอกไต ต้องคิดสั้นฆ่าตัวตาย ก็เห็นเป็นข่าวอยู่ตลอด มันเป็นสตอรี่ที่เศร้ามาก
   
 • ปกติคุณคีรีดูแลสุขภาพดีไหม
  ผมเป็นเบาหวานมาก่อน ทำให้ต้องกินยาเยอะ ไตเลยทำงานหนักมาก ส่งผลให้สมรรถภาพการทำงานของไตลดลงไปเรื่อยๆ คนอายุเกิน 60 ความสามารถในการฟอกสิ่งปฏิกูลออกจากร่างกายลดลงเหลือครึ่งหนึ่งอยู่แล้ว ก็เลยยิ่งแย่ไปกันใหญ่ ผมเชื่อในมิราเคิล อย่างตอนที่แบกหนี้แสนกว่าล้านจากการทำบีทีเอส ใครคิดว่าจะรอดมาได้ เวลาทุกข์ใจมาก ผมจะไหว้พระสวดมนต์ ถ้าปล่อยตัวเองให้แก่จน 70-80 คงไม่มีแรงทำอะไรเพื่อสังคมแล้ว ผมจึงเริ่มทำตั้งแต่วันนี้
 
ชีวิตของเราผ่านอะไรมาเยอะ เกิดปาฏิหาริย์มาเยอะ เราต้องตอบแทนคืนสังคมเท่าที่จะมีกำลังทำได้
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอ
โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอ
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศ
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com