Home : ข่าว COVID-19

ชัดๆ นิยาม ผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ผู้มีความเสี่ยงสูง และ ผู้มีความเสี่ยงต่ำ

1) ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง(สัมผัสเสี่ยงสูง) คือ ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 2) ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ(สัมผัสเสี่ยงต่ำ) คือ ผู้ที่ทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 แต่ไม่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยงสูง
Date: 05/12/2563 | Update: 17/12/2563 View: 13,135
ชัดๆ นิยาม ผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ผู้มีความเสี่ยงสูง และ ผู้มีความเสี่ยงต่ำ  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
สำหรับนิยามของผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19  คือผู้ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นิยามสำหรับผู้มีความเสี่ยงสูง และ เสี่ยงต่ำ 
 
  1. ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง(สัมผัสเสี่ยงสูง) คือ ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ได้แก่ ผู้ที่เรียน ผู้อาศัยร่วมห้องพัก หรือทำงานในห้องเดียวกัน หรือ คลุกคลีกันผู้สัมผัสที่มีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตรนานกว่า 5 นาที หรือถูกไอ จาม รดจากผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยไม่มีการป้องกันเช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ในรถปรับอากาศ ในห้องปรับอากาศ ร่วมกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 และอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน1 เมตร นานกว่า 15 นาที โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
  2. ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ(สัมผัสเสี่ยงต่ำ) คือ ผู้ที่ทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 แต่ไม่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยงสูง
  3. ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง คือ ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง จัดเป็นผู้ที่มีความเสี่ยต่อการติดเชื้อต่ำ
  4. ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ คือ ผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง
ชัดๆ นิยาม ผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ผู้มีความเสี่ยงสูง และ ผู้มีความเสี่ยงต่ำ  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com