Home :

โรงพยาบาลลำปาง เปิดรับบริจาคหน้ากากผ้าทุกชนิด สำหรับผู้ป่วย และผู้รับบริการ

ประกาศวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
โรงพยาบาลลำปาง เปิดรับบริจาคหน้ากากผ้าทุกชนิด สำหรับผู้ป่วย และผู้รับบริการ
ขอเชิญชวนชาวลำปาง และผู้มีจิตกุศล ร่วมเป็นธารน้ำใจ กำลังใจ สู้ภัยโควิด19 แก่นักรบชุดขาว

ส่งไปรษณีย์
โรงพยาบาลลำปาง
280 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง ลำปาง 52000

มอบโดยตรง
จุดเคาน์เตอร์งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก (วัน-เวลา ราชการ)
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลลำปาง ปกส T: 054-237-400
Date: 30/11/2563 View: 471
image1 size: 900x1203px
ประกาศวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลลำปาง เปิดรับบริจาคหน้ากากผ้าทุกชนิด สำหรับผู้ป่วย และผู้รับบริการ ขอเชิญชวนชาวลำปาง และผู้มีจิตกุศล ร่วมเป็นธารน้ำใจ กำลังใจ สู้ภัยโควิด19 แก่นักรบชุดขาว ส่งไปรษณีย์ โรงพยาบาลลำปาง 280 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง ลำปาง 52000 มอบโดยตรง จุดเคาน์เตอร์งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก (วัน-เวลา ราชการ)
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลลำปาง ปกส

280 ถ. พหลโยธิน ตำบล หัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000
บริการอื่นๆ โรงพยาบาลลำปาง
บริการทั้งหมด
โรงพยาบาลลำปาง
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]