ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การรักษาอาการนอนกรน หรือการหยุดหายใจขณะหลับ โดยการผ่าตัด โรงพยาบาลคามิลเลียน

การรักษาอาการนอนกรน หรือการหยุดหายใจขณะหลับ โดยการผ่าตัด โรงพยาบาลคามิลเลียน HealthServ.net

การรักษาอาการนอนกรน หรือการหยุดหายใจขณะหลับ โดยการผ่าตัด โรงพยาบาลคามิลเลียน

การรักษาอาการนอนกรน หรือการหยุดหายใจขณะหลับ โดยการผ่าตัด โรงพยาบาลคามิลเลียน ThumbMobile HealthServ.net
การรักษาอาการนอนกรน หรือการหยุดหายใจขณะหลับ โดยการผ่าตัด โรงพยาบาลคามิลเลียน HealthServ
Package การรักษาอาการนอนกรน หรือการหยุดหายใจขณะหลับโดยการผ่าตัด
 
รายการ
 
 1. ผ่าตัดต่อมทอนซิล
  3  วัน  2 คืน
  55,000.-
   
 2. การรักษาอาการนอนกรน หรือ การหยุดหายใจขณะหลับโดยการผ่าตัด
  3 วัน  2 คืน
  76,900.-
   
เงื่อนไขราคาเหมาจ่าย
 1. ค่าห้องผ่าตัด, ค่าห้องพักฟื้น, ค่าทีมแพทย์ผ่าตัด วิสัญญีแพทย์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุ,ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ในการผ่าตัด
 2. ค่ายา และการดูแลในการลดความเจ็บปวดหลังผ่าตัด
 3. ค่าห้องพักเดี่ยว, ค่าการพยาบาล, ค่าบริการห้องพัก,ค่าอาหาร,ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
 4. ค่ายาผู้ป่วยใน, ค่ายากลับบ้าน (ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย)
 5. ค่าเวชภัณฑ์, ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์

 
ราคาเหมาจ่าย ไม่รวมรายการ ดังต่อไปนี้
 1. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อประเมินความพร้อมก่อนผ่าตัด ตามกำหนด CBC, AntiHIV, PT, PTT, INR, BUN, Cr, FBS ค่าตรวจชิ้นเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด
 2. ค่า X-ray ปอด, ค่า EKG (กรณีอายุ > 40ปี)
 3. ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด
 4. กรณีมีค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาและการพยาบาลโรคประจำตัวอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการผ่าตัด เช่น กรณีที่มีภาวะแทรกซ้อน การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจรังสีวิทยา ค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี) ค่าเวชภัณฑ์ และค่ายารักษาเฉพาะโรค หรือโรคประจำตัวผู้ป่วย เช่น เบาหวาน หัวใจ เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินตามจริง
 5. ในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อจากเหตุผลอื่นๆ เมื่อครบเวลาตาม Package ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริง
 6. ค่าตรวจรักษากรณีผู้ป่วยนอก เพื่อติดตามผลหลังผ่าตัด
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกผู้ป่วยนอก 2
โทร. 0-2185-1444 ต่อ 144,151
 
*** ราคาและเงื่อนไขนี้ หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
*** โรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การรักษาอาการนอนกรน หรือการหยุดหายใจขณะหลับ โดยการผ่าตัด โรงพยาบาลคามิลเลียน HealthServ
การรักษาอาการนอนกรน หรือการหยุดหายใจขณะหลับ โดยการผ่าตัด โรงพยาบาลคามิลเลียน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด