Home : ข่าวสาธารณสุขไทย

ไทย-สิงคโปร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการควบคุมโรคในกลุ่มแรงงาน

สธ.ไทยแลกเปลี่ยนแนวทางการควบคุมโรคในกลุ่มแรงงาน กับประเทศสิงคโปร์ เผยหลักระบาดวิทยาช่วยลดการระบาดของโรคโควิด 19 ได้
Date: 10/02/2564 View: 459

สธ.ไทยแลกเปลี่ยนแนวทางการควบคุมโรคในกลุ่มแรงงาน กับประเทศสิงคโปร์ เผยหลักระบาดวิทยาช่วยลดการระบาดของโรคโควิด 19 ได้

 
          วานนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2564) ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายเเพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย สพญ.ดร.เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้เเทนจากสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ร่วมประชุมหารือผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) กับกระทรวงสาธารณสุขประเทศสิงคโปร์ และกระทรวงแรงงานประเทศสิงคโปร์ ผ่านการประสานงานเป็นอย่างดีจากสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย เพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 
 
            นายเเพทย์ขจรศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขไทยยังคงเข้มมาตรการสำคัญ คือ การค้นหาผู้ติดเชื้อและกลุ่มผู้สัมผัสกับแรงงานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 ให้ครอบคลุม เพื่อให้กลุ่มดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการรักษาและวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว ร่วมกับการรณรงค์ให้ใช้มาตรการป้องกันส่วนบุคคล ทั้งการสวมหน้ากาก 100% เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆ ส่วนในสิงคโปร์ใช้มาตรการปลอดภัย 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงทำงาน ช่วงพักผ่อน และช่วงที่อยู่ด้วยกัน อันเป็นแนวคิดหลักในการป้องกันควบคุมโรค พร้อมเน้นย้ำการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลเช่นกัน ทั้งนี้ ทางสิงคโปร์ยังกล่าวอีกว่าวัคซีนไม่ใช่เครื่องมือเพียงอย่างเดียวที่จะช่วยลดการระบาด เเต่เป็นหลักระบาดวิทยา คือ การค้นหาเชิงรุก สอบสวนโรค และติดตามผู้สัมผัส จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดการระบาดของโรคได้ อีกทั้งการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาสนับสนุนในการค้นหาผู้ที่เข้าข่ายสงสัยว่าป่วยให้เข้าสู่ระบบการดูเเลรักษาโดยเร็วที่สุด
 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
 
 
ไทย-สิงคโปร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการควบคุมโรคในกลุ่มแรงงาน  ข่าวสาธารณสุขไทย  Healthserv.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com