ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ Thumb HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ HealthServ

โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ เป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางหลายสาขาแก่ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ประกันตน เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่มีแพทย์ประจำทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง มีแพทย์ประจำเฉพาะทางสาขาต่าง ๆ พร้อมระบบการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาและการส่งผู้ป่วยกรณีเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ นำรูปแบบระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และมาตรฐานคุณภาพ HA มาใช้เป็นแนวทางและหลักการในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพงาน และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

ที่อยู่/ติดต่อโรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
377 ถนนราษฎร์พัฒนา (สุขสวัสดิ์ 27) แขวง บางปะกอก เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์: 02427-0175 ถึง 9, 02872-1001 ถึง 5 ต่อ 2132

โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ

377 ถนนราษฎร์พัฒนา (สุขสวัสดิ์ 27) แขวง บางปะกอก เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 02-4270175 ถึง 9 02-8721001 ถึง 5
โทรสารเฉพาะงานประกันสังคม 02-8721007
ติดต่อการตลาด โทร 02-8721001 ถึง 5 ต่อ 3303, 3304, 3305
ติดต่อศูนย์กู้ชีพ 24 ชม. โทร 02-8720099
ติดต่อศูนย์ไตเทียม โทร 02-8721009 081-6628823
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด