Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

ผู้ป่วยจะใช้สารสกัดน้ำมันกัญชาเมดิคัลเกรด ได้อย่างไร? - องค์การเภสัชกรรม

ผู้ป่วยไม่สามารถหาซื้อมาใช้ได้ด้วยตนเอง จำเป็นต้องได้รับการใช้และ สั่งจ่ายโดยแพทย์และเภสัชกรที่ผ่านการอบรม ผู้ป่วยที่มีความประสงค์ใช้สารสกัดน้ำมันกัญชาเมดิคัลเกรด สามารถเข้ารับบริการในระบบบริการกัญชาทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือเข้าร่วมโครงการศึกษาทางคลินิกของกรมการแพทย์

Update: 23/02/2564 View: 613
 องค์การเภสัชกรรมได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์สารสกัดน้ำมันกัญชา 3 สูตรตำรับได้แก่ สูตร THC สูตร CBD และสูตร THC:CBD 1:1  โดยได้กระจายผลิตภัณฑ์ ไปยังโรงพยาบาลนำร่อง 12 แห่งทั่วประเทศในการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันและการศึกษาวิจัยของกรมการแพทย์เรียบร้อยแล้ว
 
          เนื่องจากกัญชายังถูกกำหนดให้เป็นสารเสพติดประเภท 5 แต่สามารถนำมาใช้ ทางการแพทย์ได้โดยกระบวนการควบคุมตามกฎหมายตลอดจนเป็นผลิตภัณฑ์ยา ที่สารสำคัญมีฤทธิ์ต่อความปลอดภัยของสุขภาพผู้ใช้โดยเฉพาะ จึงต้องมีกระบวนการใช้ยาอย่างถูกต้อง สมเหตุผล
 
          ดังนั้นผู้ป่วยไม่สามารถหาซื้อมาใช้ได้ด้วยตนเอง จำเป็นต้องได้รับการใช้และ สั่งจ่ายโดยแพทย์และเภสัชกรที่ผ่านการอบรม ผู้ป่วยที่มีความประสงค์ใช้สารสกัดน้ำมันกัญชาเมดิคัลเกรด สามารถเข้ารับบริการในระบบบริการกัญชาทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือเข้าร่วมโครงการศึกษาทางคลินิกของกรมการแพทย์

โรงพยาบาลศูนย์ที่เป็นโรงพยาบาลนำร่องทั้ง 12 แห่ง เขตสุขภาพละ 1 แห่ง ได้แก่
 1. รพ.ลำปาง
 2. รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
 3. รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
 4. รพ.สระบุรี รพ.ราชบุรี
 5. รพ.ระยอง
 6. รพ.ขอนแก่น ร
 7. พ.อุดรธานี
 8. รพ.บุรีรัมย์
 9. รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
 10. รพ.สุราษฎรธานี
 11. รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)