Home : กัญชาทางการแพทย์ / ความรู้สุขภาพ กัญชาทางการแพทย์

ผู้ป่วยจะใช้สารสกัดน้ำมันกัญชาเมดิคัลเกรด ได้อย่างไร? - องค์การเภสัชกรรม

ผู้ป่วยไม่สามารถหาซื้อมาใช้ได้ด้วยตนเอง จำเป็นต้องได้รับการใช้และ สั่งจ่ายโดยแพทย์และเภสัชกรที่ผ่านการอบรม ผู้ป่วยที่มีความประสงค์ใช้สารสกัดน้ำมันกัญชาเมดิคัลเกรด สามารถเข้ารับบริการในระบบบริการกัญชาทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือเข้าร่วมโครงการศึกษาทางคลินิกของกรมการแพทย์
Date: 21/02/2564 View: 435
image1 size: 519x519px
 องค์การเภสัชกรรมได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์สารสกัดน้ำมันกัญชา 3 สูตรตำรับได้แก่ สูตร THC สูตร CBD และสูตร THC:CBD 1:1  โดยได้กระจายผลิตภัณฑ์ ไปยังโรงพยาบาลนำร่อง 12 แห่งทั่วประเทศในการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันและการศึกษาวิจัยของกรมการแพทย์เรียบร้อยแล้ว
 
          เนื่องจากกัญชายังถูกกำหนดให้เป็นสารเสพติดประเภท 5 แต่สามารถนำมาใช้ ทางการแพทย์ได้โดยกระบวนการควบคุมตามกฎหมายตลอดจนเป็นผลิตภัณฑ์ยา ที่สารสำคัญมีฤทธิ์ต่อความปลอดภัยของสุขภาพผู้ใช้โดยเฉพาะ จึงต้องมีกระบวนการใช้ยาอย่างถูกต้อง สมเหตุผล
 
          ดังนั้นผู้ป่วยไม่สามารถหาซื้อมาใช้ได้ด้วยตนเอง จำเป็นต้องได้รับการใช้และ สั่งจ่ายโดยแพทย์และเภสัชกรที่ผ่านการอบรม ผู้ป่วยที่มีความประสงค์ใช้สารสกัดน้ำมันกัญชาเมดิคัลเกรด สามารถเข้ารับบริการในระบบบริการกัญชาทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือเข้าร่วมโครงการศึกษาทางคลินิกของกรมการแพทย์

โรงพยาบาลศูนย์ที่เป็นโรงพยาบาลนำร่องทั้ง 12 แห่ง เขตสุขภาพละ 1 แห่ง ได้แก่
 1. รพ.ลำปาง
 2. รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
 3. รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
 4. รพ.สระบุรี รพ.ราชบุรี
 5. รพ.ระยอง
 6. รพ.ขอนแก่น ร
 7. พ.อุดรธานี
 8. รพ.บุรีรัมย์
 9. รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
 10. รพ.สุราษฎรธานี
 11. รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]