Pink Book แพลตฟอร์ม ดูแลคุณแม่ขณะตั้งครรภ์ หลังคลอดและการดูแลลูกน้อย

Mar 16, 2021 265

กรมอนามัยพัฒนาแพลตฟอร์ม Pink Book ประกอบด้วยแอป Pink Book online, Save mom, KhunLook และ Line @ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดงาน “ก้าวสู่ระบบบริการยุค New normal ด้วยความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย” พร้อมเปิดตัวการพัฒนาแพลตฟอร์มชื่อ Pink book เพื่อรวบรวมแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กในการเป็นแนวทางดูแลตนเอง ลดปัญหาการเข้าถึงบริการ และกระตุ้นให้หญิงตั้งครรภ์ดูแลตนเองที่ถูกต้องเหมาะสม

รายงานสถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2563 พบว่า

 • หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ร้อยละ 82.9
 • ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 77.1
 • หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางเมื่ออายุครรภ์ 32-34 สัปดาห์ ร้อยละ 15.97
 • อัตราตายทารกแรกเกิด ระยะต้นเท่ากับ 3.76 ต่อพันการเกิดมีชีพ
 • อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วันเท่ากับ 4.8 ต่อพันการเกิดมีชีพ
 • อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี เท่ากับ 8.52 ต่อพันการเกิดมีชีพ

และจากการเฝ้าระวังการตายมารดาปี 2563 พบว่า
 • อัตราส่วนการตายมารดาเท่ากับ 22.90 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน เกินค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • สาเหตุหลักเกิดจากการตกเลือด และความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่สามารถป้องกันได้
 • นอกจากนี้ ในจำนวนมารดาที่เสียชีวิต พบว่า มีความล่าช้าในการตัดสินใจเข้ารับการรักษาและขาดความตระหนักรู้ของหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวถึงร้อยละ 38

เมื่อหญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ จะได้รับการคัดกรองความเสี่ยงตามรายการในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหรือที่เรียกกันว่า สมุดสีชมพู เมื่อพบความเสี่ยงก็จะได้รับการดูแลรักษาหรือส่งต่อ โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกอยู่ในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กและมอบให้กับหญิงตั้งครรภ์ แต่ปัญหาที่พบบ่อยคือ
 • หญิงตั้งครรภ์ยังไม่เข้าถึงระบบบริการฝากครรภ์หรือการขาดการติดตาม
 • การย้ายที่อยู่
 • การขาดความรู้ ความเข้าใจถึงความเสี่ยงและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
 • ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตต่อทั้งแม่และทารกในครรภ์ได้
 
          “กรมอนามัยจึงได้พัฒนาแพลตฟอร์ม Pink Book ขึ้น โดยมีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับสุขภาพที่มีประโยชน์จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาไว้ให้ผู้บริการได้เลือกใช้ อาทิ Pink Book online, Save mom, KhunLook และ Line @ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก โดย Pink Book online ออกแบบมาเพื่อช่วยดูแลสุขภาพของคุณแม่ขณะตั้งครรภ์ หลังคลอดและการดูแลลูกน้อย เป็นเหมือนบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี

แอปพลิเคชัน Save mom มีฟังก์ชัน คัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยทั้งตัวแม่และลูกน้อยในครรภ์ เมื่อทำแบบประเมินความเสี่ยงสำหรับหญิงตั้งครรภ์แล้ว แอปพลิเคชันจะทำการประมวลผลและแสดงระดับความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์พร้อมแนะนำวิธีปฏิบัติตัวเบื้องต้นได้

ส่วนแอปพลิเคชัน KhunLook เป็นการประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง คุณครู และบุคลากรสาธารณสุข ช่วยในการบันทึกข้อมูล และติดตามสุขภาพของเด็ก

กรมอนามัย
8 มีนาคม 2564
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com