สปสช.ขยายจองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปชช. 7 กลุ่มเสี่ยงฟรี ถึง 30 เม.ย. เริ่มฉีด 1 พ.ค.-31 ส.ค.

Mar 15, 2021 355

สปสช. ขยายเวลาจองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ถึง 30 เม.ย. 64 หลังจัดบริการเพิ่มอีก 2.4 ล้านโด๊ส รวมเตรียมวัคซีนรองรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงในปี 2564 เป็น 6.4 ล้านโด๊ส พร้อมปรับ Health Wallet บนแอปเป๋าตัง เปิดกว้างประชาชนทั้ง 7 กลุ่มเสี่ยงลงทะเบียนจองคิวผ่านระบบได้ หลังก่อนหน้านี้จำกัดเฉพาะผู้สูงอายุ 65 ปี

สปสช.ขยายจองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปชช. 7 กลุ่มเสี่ยงฟรี ถึง 30 เม.ย. เริ่มฉีด 1 พ.ค.-31 ส.ค.  (สิทธิประโยชน์ประชาชน ) Healthserv.net Img1 size: 1347x518 px

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่ สปสช. ได้จัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จำนวน 4 ล้านโด๊ส เพื่อให้บริการประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ในปีงบประมาณ 2564 ช่วยลดอัตราความเจ็บป่วยและเสียชีวิตที่มีสาเหตุจากโรคไข้หวัดใหญ่นี้ และเพื่อเพิ่มความสะดวกและสร้างความมั่นใจในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนที่หน่วยบริการ ในปีนี้ สปสช. ยังได้พัฒนาระบบบริการใหม่ด้วยการเปิดให้ “จองสิทธิฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่” ล่วงหน้าได้ และจะเข้ารับบริการฉีดวัคซีนฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นโรคกลุ่มระบบทางเดินหายใจและมีอาการเบื้องต้นคล้ายคลึงโรคไข้หวัดใหญ่ ทำให้คาดการณ์ว่าจะมีประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา เพราะนอกจากช่วยป้องกันและลดภาวะความรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว ยังลดความสับสนในการวินิจฉัยโรคและรักษา ดังนั้นในปีนี้ สปสช. ได้เพิ่มเติมบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อีก 2.4 ล้านโด๊ส รวมเป็นจำนวน 6.4 ล้านโด๊ส สำหรับในปี 2564 
 
นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า จากการขยายบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ข้างต้นนี้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องการบริการประชาชน สปสช. จึงได้ขยายการจองสิทธิฉีดวัคซีนไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ซึ่งประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง สามารถจองสิทธิฉีดวัคซีนผ่าน 4 ช่องทางหลัก คือ
  1. สายด่วน สปสช. โทร. 1330 กด 1 หลังจากนั้นกด 8 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. (ทั่วประเทศ) 
  2. หน่วยบริการประจำหรือโรงพยาบาลในระบบบัตรทอง (ทั่วประเทศ) และ 
  3. Line @UCBKK สร้างสุข (เฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทองหรือพักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร) ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น. และวันเสาร์อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. 
  4. ผ่าน Health Wallet เป็นความร่วมมือระหว่าง สปสช. และธนาคารกรุงไทย ในการจัดทำระบบจองสิทธิฉีดวัคซีนผ่าน Health Wallet บนแอพพลิเคชันเป๋าตัง ได้มีการขยายการลงทะเบียนผ่านระบบนี้ให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มเสี่ยงทั้ง 7 กลุ่ม จากเดิมจำกัดเฉพาะผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปเท่านั้น เป็นการเพิ่มช่องทางการจองสิทธิฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพิ่มขึ้น
 
ทั้งนี้ ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้แก่
1) หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2) เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน (หมายถึง กลุ่มเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนเต็ม จนถึงอายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน)
3) ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
4) บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
5) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6) โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และ
7) โรคอ้วน (น้ำหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

ทั้งนี้ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ตั้งแต่อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป สปสช.ได้จัดเตรียมวัคซีนไว้สำหรับทุกคน โดยสามารถขอรับการฉีดวัคซีนได้ตลอดทั้งปี ไม่จำกัดเฉพาะช่วงการรณรงค์เท่านั้น

สปสช.
06 มีนาคม 2564
 
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลขอนแก่น
ตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น...
กลุ่มเสี่ยง ฟรี ไม่เสี่ยงอยากตรวจ 3,500
โรงพยาบาลขอนแก่น
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com