Home :

ห้องพัก (มาตรฐานถึงไฮคลาส extra room) โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชมีห้องพัก หลากหลายรูปแบบ สำหรับรองรับผู้ป่วยโดยโรงพยาบาลของเรามีห้องพักตั้งแต่ระดับมาตรฐานไปจนถึงห้องพักระดับไฮคลาส ห้องพักทุกประเภทได้รับการออกแบบเพื่อให้คุณได้รับความสะดวก และความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งผู้รับบริการสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับความสะดวกสบาย และการดูแลติดตามการรักษาด้วยความเอาใจใส่ โดยทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญตามสาขาโรค ตลอด 24 ชั่วโมงอุปกรณ์
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ปกส T: 035-514999
Date: 19/03/2564 View: 405
ห้องพัก (มาตรฐานถึงไฮคลาส extra room) โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี    Healthserv.net

ห้องพัก (มาตรฐานถึงไฮคลาส extra room) โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี    Healthserv.net
 
ห้องพัก (มาตรฐานถึงไฮคลาส extra room) โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี    Healthserv.net
 
ห้องพัก (มาตรฐานถึงไฮคลาส extra room) โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี    Healthserv.net
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ปกส

950 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com