Home :

คลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการ โรงพยาบาลนครพนม

คลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการ
เปิดให้บริการในวันเสาร์แรก ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 นี้
เวลา 08.30 – 12.30 น.
ที่ห้องตรวจโรคหมายเลข 14 แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น ๑ อาคารอำนวยการฯโรงพยาบาลนครพนม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 042-199222 ต่อ 1081,1082
ผู้ประสานงานคลินิก
พว.ผกาพรรณ โพธิ์จินดา 08-98635163
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลนครพนม ปกส T: 042-199222
Date: 01/04/2564 View: 317
 โครงการญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอ
11 กุมภาพันธ์ 2564 12:49
 
เปิด“ โครงการญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอ” เติมความรักความห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ เพื่อผู้สูงอายุเข้าถึงแผนสุขภาพทางการแพทย์มากยิ่งขึ้น เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี
 
วันที่ 11 ก.พ.2564 เวลา 08.30น. โรงพยาบาลนครพนมเปิดโครงการญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอ “คลินิกผู้สูงอายุวันหยุดเวลาราชการ”เติมความรักความห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ เพื่อผู้สูงอายุเข้าถึงแผนสุขภาพทางการแพทย์มากยิ่งขึ้น เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี
ที่บริเวณแผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารอำนวยการฯโรงพยาบาลนครพนม
 
นายแพทย์สมโภชน์กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม กล่าวว่า
ปัจจุบันจำนวนและสัดส่วนผู้สูงอายุของประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วส่งผลให้ประชากรไทยเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุหรือ "ภาวะประชากรผู้สูงอายุ” อันจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น และมีค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลปัญหาสุขภาพ โรงพยาบาลนครพนมได้ดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี 2562 โดยเปิดบริการทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันกลุ่มอาการ Geriatric syndrome ในผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองนครพนม โดยการส่งต่อข้อมูลและนำส่งผู้สูงอายุเข้ารับบริการ รวมถึงผู้สูงอายุที่มาตรวจตามนัดในคลินิกโรคเรื้อรัง ที่มีอาการกลุ่มเสี่ยงภาวะหกล้ม ภาวะสมองเสื่อม และกลุ่มเปราะบาง ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีและพบว่าผู้สูงอายุยังขาดนัดพบแพทย์และมาโรงพยาบาลเพียงลำพังด้วยตนเอง
จากการตรวจราชการที่ผ่านมาผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 8 ได้มอบนโยบายขับเคลื่อนเขตสุขภาพที่ ๘ ภายใต้ “โครงการญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอ คลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายบริการให้ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย สุขภาพไม่แข็งแรง ได้รับบริการตามแนววิถีชิวิตใหม่( New Normal ) ลดความเสี่ยงติดเชื้อ Covid-19 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาโรงพยาบาลได้ในวันราชการ และผู้สูงอายุที่เปราะบางที่ญาติจะต้องพามาโรงพยาบาล และผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคที่เป็นปัญหาในผู้สูงอายุ (Geriatrice syndrome) เพื่อคัดกรองและส่งต่อไปคลินิกเฉพาะทางในวันราชการ
นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมเป็นประธานพิธี
กล่าวถึงความสำคัญว่า “โครงการญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอ คลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการ” เป็นกลไกสำคัญที่จะให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจตามแผนการรักษาของแพทย์ และได้รับการประเมินคัดกรองกลุ่มอาการโรคที่เป็นปัญหาในผู้สูงอายุ (Geriatrice syndrome) รวมทั้งจัดการปัญหาสุขภาพที่พบมากขึ้น การเปิดคลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการผู้สูงอายุจะได้รับประโยชน์จากเข้าถึงระบบบริการสุขภาพครอบคลุมมากขึ้น
คลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการเปิดให้บริการในวันเสาร์แรก ที่13 กุมภาพันธ์ 2564นี้ เวลา 08.30 – 12.30 น. ที่ห้องตรวจโรคหมายเลข 14 แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น ๑ อาคารอำนวยการฯโรงพยาบาลนครพนม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 042-199222 ต่อ 1081,1082 ผู้ประสานงานคลินิก พว.ผกาพรรณ โพธิ์จินดา 08-98635163
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลนครพนม ปกส

270 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทร 042-199-222
fax 042-511-327
บริการอื่นๆ โรงพยาบาลนครพนม
บริการทั้งหมด
โรงพยาบาลนครพนม
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com