อยุธยา เปิดไทม์ไลน์ผบห.ญี่ปุ่นติดโควิด ไปเที่ยวสถานบันเทิงทองหล่อ 27 มีค

Apr 06, 2021 280

วันที่ 4 เมษายน 2564 ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด - 19 ผลการตรวจ พบเชื้อโควิด -19 (ไม่มีอาการ)

อยุธยา เปิดไทม์ไลน์ผบห.ญี่ปุ่นติดโควิด ไปเที่ยวสถานบันเทิงทองหล่อ 27 มีค (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img1 size: 800x400 px
วันที่ 5 เมษายน 2564 ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลราชธานี จังหวัดพระนครศรีอยุชยา ชาวญี่ปุ่น เพศชาย อายุ 46 ปี พักอาศัยในห้องเช่า ในหมู่ที่ 4 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครครีอยุธยา อาชีพ พนักงานบริษัท ตำแหน่งผู้บริหารในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย (เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ประสานผู้บริหารของบริษัท เพื่อดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด) มีประวัติเดินทางไปสถานบันเทิงย่านทองหล่อ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 4 เมษายน 2564 ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด - 19 ผลการตรวจ พบเชื้อโควิด -19 (ไม่มีอาการ)

ไทม์ไลน์ดังนี้

22-26 มีนาคม 2564
 • 08.00-23.00 น.เดินทางไปทำงานที่บริษัท ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรถประจำตำแหน่งพร้อมคนขับ
 • วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 18.05 - 23.00 น. รับประทานอาหารที่ร้านอาหารญี่ปุ่น ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครครีอยุธยา (เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ประสานเจ้าของร้านอาหารทำความสะอาดและให้ปฏิบัติตามมาตรการกระทรางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด) โดยรถยนต์ประจำตำแหน่งพร้อมคนขับ และเพื่อน 4 คน
27 มีนาคม 2564
 • 08.00 - 16.00 น. เดินทางไปทำงานที่บริษัท ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรถประจำตำแหน่งพร้อมคนขับ
 • 18.00 - 23.00 น. รับประทานอาหารที่ร้านอาหารญี่ปุ่น และไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านทองหล่อกรุงเทพมหานคร พร้อมเพื่อน 1 คน โดยรถยนต์ประจำตำแหน่ง พร้อมคนขับ

28 มีนาคม 2564
 • อยู่ห้องเช่า ในหมู่ที่ 4 คำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครครีอยุธยา ไม่ได้เดินทางไปไหน
29-31มีนาคม 2564
 • 08.00-23.00 น. เดินทางไปทำงานที่บริษัท ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรถประจำตำแหน่งพร้อมคนขับ
1 เมษายน 2564
 • 07.00-18.00 น. เดินทางไปทำงานที่บริษัท ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรถประจำตำแหน่งพร้อมคนขับ
 • 18.00-23.00 น. รับประทานอาหารที่ร้านอาหารญี่ปุ่นตำบลธนู อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา (เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ประสานเจ้าของร้านอาหารทำความสะอาดและให้ปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด) โดยรถยนต์ประจำตำแหน่งพร้อมคนขับและเพื่อน 4 คน
 
2 เมษายน 2564
 • 06.20 - 18.40 น. เดินทางไปทำงานที่บริษัท ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรถประจำตำแหน่งพร้อมคนขับ
 • 20.00 - 23.00 น. เดินทางไปร้านอาหารที่ตำบลบ้านรุณ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ประสานเจ้าของร้านอาหารทำความสะอาดและให้ปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด) มีผู้ร่วมรับประทานอาหารจำนวน 9 คน โดยรถประจำตำแหน่ง พร้อมคนขับ
3 เมษายน 2564
 • 08.00 - 23.00 น. เดินทางไปทำงานที่บริษัท ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรถประจำตำแหน่งพร้อมคนขับ
4 เมษายน 2564
 • เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลราชชานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรถประจำตำแหน่งพร้อมคนขับ ผลการตรวจพบเชื้อ โควิด-19
5 เมษายน 2564
 • เข้ารับการรักษาที่ห้องผู้ป่วยแยกโรค โรงพยาบาลอุทัย อำภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่เดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่ ตาม Timeline ของผู้ติดเชื้อ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน
เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด-19 หรือโทรปรึกษา สายด่วน COVID - 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร: 081 780 6767, 098 257 3876 (เวลา 8.00- 22.00น.)
 

ทีมควบคุมโรคติดต่ออำเภอ สอบสวนโรค พบว่า

 1. พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 26 ราย อยู่ระหว่างการตรวจหาเชื้อ และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติคต่อสั่งให้กักกันตัว 14 วัน
 2. ผู้ติดเชื้อ COVID-19 เข้ารับการรักษาที่ห้องผู้ป่วยแยกโรคโรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 3. เฝ้าระวังและค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติม ในบริษัท ในชุมชน และ สถานที่ผู้ติดเชื้อเดินทางไป
 4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากมีอาการผิดปกติรับคำปรึกษาได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
 5. ประสานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี ค้นหาผู้สัมผัสโรคนอกเขตพื้นที่จังหวัดเพิ่มเติม

ตามพรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 10

ในกรณีที่ข้อมูลจากการเฝ้าระวังการสอบสวนโรคหรือการแจ้งรายงานตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมีการพาดพิงถึงตัวบุคคลทั้งที่ระบุตัวได้หรือไม่สามารถระบุตัวได้ จะต้องเก็บเป็นความลับและประมวลผล โดย ไม่เปิดเผยชื่อ ทั้งนี้ การประมวลผลดังกล่าวจะต้องเหมาะสม และ ตรงวัดถุประสงค์ ในการป้องกันและควบคุมโรค เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่ออาจเปิดเผยข้อมูลตามรรคหนึ่งบางส่วนที่เกี่ยวกับการรักษาป้องกัน การควบคุมโรคติดต่ออันตราย หรือ การเกิดโรคระบาด ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยได้รับคำยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
 
อยุธยา เปิดไทม์ไลน์ผบห.ญี่ปุ่นติดโควิด ไปเที่ยวสถานบันเทิงทองหล่อ 27 มีค (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img4 size: 1008x1344 px
อยุธยา เปิดไทม์ไลน์ผบห.ญี่ปุ่นติดโควิด ไปเที่ยวสถานบันเทิงทองหล่อ 27 มีค (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img5 size: 1008x1344 px
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลขอนแก่น
ตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น...
กลุ่มเสี่ยง ฟรี ไม่เสี่ยงอยากตรวจ 3,500
โรงพยาบาลขอนแก่น
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com