รวมประกันโควิดแจกฟรี ให้ฟรี (AIA SCB และมากมาย)

Apr 10, 2021 2,060
รวมประกันโควิดแจกฟรี ให้ฟรี (AIA SCB และมากมาย) (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img1 size: 800x400 px

โควิดสายพันธุ์อังกฤษระบาดระลอกใหม่ ช่วงสงกรานต์ 2564 นี้พอดี ช่วงเวลานี้ มีบริษัทประกันใจดี ออกประกันภัยมาให้ฟรี มีที่ไหนบ้าง ไปดูรายละเอียด (อัพเดต เมษา 64)

* HealthServ เป็นเพียงสื่อนำเสนอข้อมูลเท่านั้น มิได้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจ/บริการหรือการขายหรือประโยชน์ใดๆจากข้อเสนอ/บริการเหล่านั้นแต่อย่างใด
 
 
โควิดมาอีกแล้ว รีบลงทะเบียนด่วน SCB Protect แจกฟรี ประกันโควิดและอุบัติเหตุ กดลิงก์รับเลย
 • ตรวจพบโควิด รับ 3,000 บาท ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 •  นอนโรงพยาบาลชดเชยรายวัน 300 บาทต่อวัน สูงสุด 20 วัน กรณีผลกระทบจากวัคซีนโควิดหรืออุบัติเหตุ
 • เสียชีวิตจากวัคซีนโควิดรับ 5,000 บาท ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 14 วันแรก
 •  เกิดเหตุไม่คาดฝันคนข้างหลังรับสูงสุด 100,000 บาท
 •  คุ้มครอง 30 วันเลือกวันเริ่มได้
แค่กดไลค์เพจ SCB Protect และกรอกข้อมูลจำเป็นเพื่อรับสิทธิ์พร้อมดูรายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติม ที่ลิงก์นี้ รับสิทธิ์ฟรีได้ตั้งแต่ 1 เม.ย.-31 พ.ค.64 หรือจนกว่าจะครบ 20,000 สิทธิ์
 
เงื่อนไขการรับประกัน
- เป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ 20-70 ปีบริบูรณ์ตามบัตรประชาชนในวันที่เริ่มความคุ้มครองวันแรก
- ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามบัตรประชาชน มิฉะนั้นกรมธรรม์จะไม่มีผลบังคับใช้
- เลือกเริ่มรับความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 1 เม.ย.-31 พ.ค.64 (ไม่สามารถเริ่มก่อนวันที่ลงทะเบียนได้)
- บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งกรมธรรม์ออนไลน์ให้ผู้เอาประกันที่กรอกข้อมูลถูกต้องตามเงื่อนไขทาง SMS ตามเบอร์มือถือที่ให้ไว้
- กรมธรรม์ออนไลน์จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันเริ่มความคุ้มครองที่เลือกไว้นับไป 30 วัน
- ผู้เอาประกันมีสิทธิ์รับความคุ้มครองเพียง 1 สิทธิ์ต่อ 1 เลขบัตรประชาชนต่อหมายเลยโทรศัพท์มือถือตลอดระยะเวลาแคมเปญ
- ทายาทโดยธรรม เป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
- กรณีต้องการเรียกร้องสินไหมทดแทน ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร.02-632-6400 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- รับประกันโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร.1351
- บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด เป็นนายหน้าประกันชีวิตในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย
- แคมเปญนี้เริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย.-31 พ.ค.64 หรือจนกว่าจะครบ 20,000 สิทธิ์

SCB Protect 7/4/2021
เอไอเอ ประเทศไทย มอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมจากกรณีได้รับผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภายใต้ชื่อโครงการ “ชัวร์ก่อนฉีด ฟรี! ประกันผลกระทบในการฉีดวัคซีนโควิด-19” สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอที่ลงทะเบียนผ่าน แอปพลิเคชัน AIA iService 
 • ลงทะเบียนรับสิทธิ  ผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เวอร์ชันใหม่เท่านั้น
 • โดยเริ่ม ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2564
 • ลูกค้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อ AIA Call Center 1581
สำหรับลูกค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าว จะเป็นลูกค้าที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ยกเว้นลูกค้าประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ (Credit Life) โดยลูกค้าจะมีสิทธิได้รับผลประโยชน์หากมีอาการแพ้หรือผลกระทบข้างเคียงจากการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย1 โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้
 
1. บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน
ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 
1.1 ผู้เอาประกันภัยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
 
1.2  ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในตามความจำเป็นทางการแพทย์ เนื่องจากอาการแพ้หรือผลกระทบข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีนในแต่ละครั้ง และ
 
1.3  บริษัทจะคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน จากการเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อการฉีดวัคซีนแต่ละครั้ง และไม่เกิน 2 ครั้งต่อรายชีวิต โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทต่อวัน2  (สูงสุดไม่เกิน 14 วัน)  ต่อการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในแต่ละครั้งให้แก่ผู้เอาประกันภัย
 
2. บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 
หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน และต้องเสียชีวิตไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากอาการแพ้หรือผลกระทบข้างเคียงจากการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ในกรณีนี้ เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท3 ให้แก่ทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย
 
หมายเหตุ:
1   ลูกค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษในโครงการ ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService ก่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เท่านั้น
2 บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ในข้อนี้ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในก่อนวันที่ 19 เมษายน 2564 หรือหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564
3 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายหลังจากที่มีการจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันตามข้อ 1. แล้ว บริษัทจะยังคงจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตตามเงื่อนไขข้างต้น
4 แม้ว่าผู้เอาประกันภัยจะมีบันทึกสลักหลังผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมจากกรณีได้รับผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันเชิ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มากกว่าหนึ่งฉบับ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์นี้ให้เพียงหนึ่งฉบับเท่านั้น
รับประกันโดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 1. รับความคุ้มครอง 100,000 บาท กรณีเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19
 2. รับความคุ้มครอง 1,000 บาท กรณีเสียชีวิตทุกกรณี
 3. อายุผู้สมัคร ตั้งแต่อายุ 16-60 ปี
 4. ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย 100%
สมัคร
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลขอนแก่น
ตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น...
กลุ่มเสี่ยง ฟรี ไม่เสี่ยงอยากตรวจ 3,500
โรงพยาบาลขอนแก่น
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com