Home : ความรู้สุขภาพ

Vaccine ที่จำเป็นก่อนการเดินทางและท่องเที่ยวในต่างประเทศ

แต่ละประเทศในโลกมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคที่ต่างกัน การฉีดวัคซีนถือเป็นการป้องกันโรคที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง สำหรับการแยกวัคซีนน้กท่องเที่ยว สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ
Date: 12/04/2564 View: 241
ในปัจจุบันการเดินทางในยุคของโลกไร้พรมแดน ทำให้โรคติดต่อหรือโรคระบาดแพร่กระจายข้ามทวีปอย่างรวดเร็ว การฉีดวัคซีนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับร่างกายจะช่วยป้องกันและลดความรุนแรงของโรคได้
 
แต่ละประเทศในโลกมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคที่ต่างกัน การฉีดวัคซีนถือเป็นการป้องกันโรคที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง สำหรับการแยกวัคซีนน้กท่องเที่ยว สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ
 
1. วัคซีนที่จำเป็นต้องได้รับก่อนออกเดินทาง (Required Vaccine)
เป็นวัคซีนที่ถูกกำหนดว่า นักเดินทางจำเป็นต้องได้รับก่อนออกเดินทางซึ่งจะเป็นไปตามกฎหมายอนามัยระหว่างประเทศ (WHO IHR) คือ วัคซีนไข้เหลือง และวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น โดยนักท่องเที่ยวที่จะต้องเดินทางไปยังเดินทางไปยังดินแดงที่มีการระบาด คือ ประเทศแถบแอฟริกาและอเมริกาใต้ จำเป็นต้องได้รับวัคซีนนี้ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 
2. วัคซีนที่แนะนำให้ใช้ในนักท่องเที่ยวตามความเหมาะสม
แพทย์จะเป็นผู้พิจารณา เพื่อแนะนำนักท่องเที่ยว/นักเดินทาง เป็นรายบุคคลตามปัจจัยเสี่ยง เช่น ประเทศที่เดินทาง, กิจกรรมที่ทำ, ระยะเวลาพักอาศัย, ฤดูหรือช่วงเวลาที่เดินทาง ฯลฯ ซึ่งส่วนมากวัคซีนที่แพทย์แนะนำ ได้แก่

- วัคซีนป้องกันโรคไทฟอยด์ (Typhold Vaccine)
- วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Vaccine)
- วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A Vaccine)
- วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal Vaccine)
- วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค (Cholera Vaccine)
- วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine)

60 หมู่ 6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
เบอร์โทร 0-2594-0020-65
Call Center 1218
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]