ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ อาคารอายุบวร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ อาคารอายุบวร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ HealthServ.net
ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ อาคารอายุบวร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ThumbMobile HealthServ.net

One stop service ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ อาคารอายุบวร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.00 น. เพียง 1) เตรียมเอกสารให้พร้อม 2) ยื่นเอกสารพร้อมพบแพทย์ประเมิน 3) ทุกวันศุกร์ เจ้าหน้าที่จะรวบรวมเอกสาร เพื่อออกบัตรคนพิการ เพื่อจัดส่งทางไปรษณีย์ต่อไป

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด