ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น จัดบริการส่งยาถึงบ้าน

รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น จัดบริการส่งยาถึงบ้าน HealthServ.net

รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น จัดบริการส่งยาถึงบ้าน

รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น จัดบริการส่งยาถึงบ้าน ThumbMobile HealthServ.net
รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น จัดบริการส่งยาถึงบ้าน HealthServ
          โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น จัดบริการส่งยาถึงบ้านให้ผู้ป่วยเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 เฉพาะผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสังคม รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่นเท่านั้น
สามารถแจ้งความประสงค์ของรับบริการส่งยาทางไปรษณีย์ ตามช่องทาง ดังนี้
1.กรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงที่
https://forms.gle/GSrDDeNjNKBpBRmv9
2.ติดต่อสอบถาม โทร.02-910-1600 ต่อ 1103 , 1104
เงื่อนไขการให้บริการส่งยา
-จัดส่งเฉพาะยาโรคเรื้อรัง ให้กับผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
-กรณี มียาแช่เย็น ไม่สามารถให้บริการจัดส่ง รวมถึงรายการยาอื่นในโรคเดียวกัน แนะนำพบแพทย์เพื่อรับยาทั้งหมด
-กรณี ยาน้ำ, น้ำเกลือ ไม่สามารถให้บริการจัดส่งได้ 
-กรณียาต้านไวรัส ยาทางจิตเวช ยากดภูมิคุ้มกัน ยา Warfarin จัดส่งครั้งละไม่เกิน 1 เดือน
-จัดส่งยาเมื่อตรวจสอบประวัติแล้วว่าท่านมียาสำรองไม่เกิน 2 สัปดาห์เท่านั้น
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด