Home : กัญชาทางการแพทย์ / กฏหมายเกี่ยวกับกัญชา การปลูก การผลิต

ยังไม่เปิดเสรีกัญชาทางการแพทย์จริง ต้องปลดล็อก 2 ข้อ - ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

คำว่าเสรีทางการแพทย์ หมายถึงว่า แพทย์ผู้มีใบประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ ถ้าสมมุติว่าคนเหล่านี้ยังไม่สามารถจ่ายได้ตามวิจารณญาณของตนเองและตำรับของตัวเอง นั่นหมายถึงว่า ยังไม่เสรีทางการแพทย์อย่างแท้จริง
Date: 06/06/2564 View: 157
image1 size: 1017x570px
ถามตรงประเด็นจากบทสัมภาษณ์ ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดี สถาบันแพทย์บูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต ในรายการ กัญชาไทย…ใครได้ ? : Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS โดยหนึ่งในประเด็นสำคัญต่อเรื่องกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย ต่อข้อถามที่ว่า พบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับเกษตรกรจำนวนมากที่ไปปลูกกัญชาแต่พบความจริงว่า ยังไม่มีการเปิดเสรี หรือว่าไม่สามารถนำประโยชน์จากกัญชาไปใช้ได้จริงๆ นั้น เป็นอย่างไร

สถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าปัญหาที่แท้จริงตอนนี้ มันไม่เสรีทางการแพทย์จริง
 
อ.ปานเทพ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า
"กัญชาในเวลานี้ ยังไม่เสรีทางการแพทย์ จะเอาหลักการก่อน ไม่ต้องพูดถึงสันทนาการเรื่องอาหาร เหตุผลเพราะว่า คำว่าเสรีทางการแพทย์ หมายถึงว่า แพทย์ผู้มีใบประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย ทันตแพทย์ หรือว่าสัตวแพทย์ ก็ตาม คนเหล่านี้มีใบประกอบวิชาชีพของตนเอง ถ้าสมมุติว่าคนเหล่านี้ยังไม่สามารถจ่ายได้ตามวิจารณญาณของตนเองและตำรับของตัวเอง นั่นหมายถึงว่า ยังไม่เสรีทางการแพทย์อย่างแท้จริง"
 
ในมุมมองของนักวิชาการแล้วให้ความเห็นว่า
  • รัฐผูกขาด เช่น เรื่องการใช้ทางการแพทย์ถูกบังคับให้ใช้ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเฉพาะโรคเท่านั้น ไม่ใช่การใช้ตามดุลพินิจของวิชาชีพการแพทย์
  • ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน
แนวทางการเปิดเสรีทางการแพทย์ คือ การให้โรงพยาบาล คลินิก ต้องสามารถทำ MOU กับเกษตรกรเพื่อส่งวัตถุดิบให้กับหน่วยงานทางการแพทย์ภาคเอกชนผลิตตำรับยา ภายใต้การบันทึกของหน่วยงานรัฐ
 
โดยธรรมชาติ กัญชาจึงเป็นคู่แข่งของยาหลายชนิดในโรงพยาบาลภาครัฐเอง ต่างจากเอกชนที่เขาอยากจะได้รับลูกค้าเยอะๆ เพราะทำธุรกิจอยู่
 
เพื่อก้าวไปสู่การเปิดเสรีทางการแพทย์ ต้องปลดล็อค 2 เงื่อนไขคือ
1. อย่าล็อคตำรับและวิธีการใช้ ปล่อยให้เป็นดุลยพินิจของแพทย์ ถ้าแพทย์คนไหน ทำผิดวัตถุประสงค์ปล่อยวิชาชีพเขายึดใบประกอบวิชาชีพโรคศิลปะได้
 
2. ต้องอย่ายึดกับเรื่องภาครัฐ ต้องปล่อยเสรีทางการแพทย์ในภาคเอกชนที่เขาต้องการจะใช้ ภาครัฐไม่ต้องการจะใช้ ก็ไม่ต้องใช้
ยังไม่เปิดเสรีกัญชาทางการแพทย์จริง ต้องปลดล็อก 2 ข้อ - ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img2 size: 1021x567 px

วิจัยควบคู่การผลิตและการตลาด

ด้านหน่วยงานที่พัฒนาการใช้สมุนไพรกัญชามาตั้งแต่เริ่มอย่างรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว
หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ได้ให้ความเห็นไว้ว่า
"ตัวสมุนไพร ถ้าเราทำวิจัยตลอดแบบตั้งแต่ต้นทาง คุณภาพวัตถุดิบควรเป็นยังไง กลางทางคนทำผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอะไร สกัดอย่างไร แล้วก็ไปใช้ในโรคอะไรได้ผล ถ้าเราทำแบบนี้อย่างต่อเนื่อง เราก็จะทำให้เราสามารถที่จะส่งเสริมเกษตรกรได้ตรงจุด ไม่ใช่แบบปลูกไปเอาไม่มีตลาด ไม่รู้เอาไปทำอะไร"
 

 

 
ยังไม่เปิดเสรีกัญชาทางการแพทย์จริง ต้องปลดล็อก 2 ข้อ - ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img3 size: 1021x571 px
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ตรวจโควิด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]