Home : ข่าว COVID-19

องค์การเภสัช เผยวัคซีนโมเดอร์นา 5 ล้านโดส ทยอยส่งถึงไทย ตค 64 ถึง มค 65

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดทําร่างสัญญากับบริษัทซิลลิกฯ ประมาณ ส.ค. 2564 จะเซ็นสัญญาสั่งซื้อ
Date: 24/06/2564 View: 318
องค์การเภสัช เผยวัคซีนโมเดอร์นา 5 ล้านโดส ทยอยส่งถึงไทย ตค 64 ถึง มค 65  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
องค์การเภสัชกรรม เผย วัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา 5 ล้านโดส จะทยอยมาในไตรมาสที่ 4/2564 จนถึง ม.ค. 2565 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดทําร่างสัญญากับบริษัทซิลลิกฯ
 
​นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดหา วัคซีนโมเดอร์นา เป็นวัคซีนทางเลือก  องค์การเภสัชกรรมทำหน้าจัดซื้อระหว่าง บริษัทซิลลิก ฟาร์มา จํากัด กับโรงพยาบาลเอกชน ตามแนวทางข้อกำหนดการดำเนินงานของบริษัทโมเดอร์นาต่างประเทศ องค์การฯ ไม่ได้เป็นผู้นำเข้า 

ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอน การจัดทําร่างสัญญา ระหว่างองค์การฯ กับ บริษัทซิลลิกฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศใกล้เสร็จแล้ว เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญา บริการ จากนั้นองค์การเภสัชกรรมจะส่งร่างสัญญาซื้อขายดังกล่าวให้อัยการสูงสุดพิจารณา คาดว่าจะมีการลงนามสัญญาซื้อขาย (Supply Agreement) กับบริษัทซิลลิกฯ ได้ในต้นเดือน ส.ค. 2564
 
โดยได้มีการชี้แจงแนวทางการดําเนินการดังกล่าวให้กับทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชน และได้ข้อสรุปว่า องค์การฯ จะได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาจากบริษัทซิลลิก ฯ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตทะเบียนวัคซีนในประเทศไทย จํานวน 5 ล้านโดส และจะทยอยจัดส่งให้องค์การฯ ในไตรมาสที่ 4/2564 ถึงเดือน ม.ค. 2565
 
ที่ผ่านมาได้ประสานงานกับโรงพยาบาลเอกชนเพื่อคาดการณ์การจองวัคซีนอย่างไม่เป็นทางการ พบว่า จํานวนที่จองมีมากกว่าจํานวน วัคซีนที่จะได้รับการนําเข้า โรงพยาบาลจึงขอกลับไปทบทวนเพื่อปรับจํานวนการสั่งซื้ออีกครั้ง
 
ดังนั้นไทม์ไลน์ต่อไปจะเป็นดังนี้
 
- ภายในสิ้นเดือน มิ.ย. 2564 องค์การเภสัชกรรมจะมีการประชุมบอร์ด มีความชัดเจนเรื่องราคาจําหน่ายให้กับโรงพยาบาล เป็นราคาที่รวมค่าจัดเก็บ ค่าขนส่ง ค่าประกันภัยรายบุคคลฉีดวัคซีน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 
- ภายในต้นเดือน-สิ้นเดือน ก.ค. 2564  แจ้งให้โรงพยาบาลรับทราบ เพื่อให้แจ้งยืนยันจํานวนวัคซีนที่สั่งซื้อ เมื่อรับคำสั่งซื้อพร้อมงบประมาณจากโรงพยาบาล องค์การฯ แล้ว
 
- คาดว่าประมาณ ส.ค. 2564 จะเซ็นสัญญาสั่งซื้อกับบริษัทซิลลิกฯ ต่อไป

PPTV 23 มิถุนายน 2564
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com