ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลเมดพาร์คร่วมให้บริการฉีดวัคซีนที่จัดสรรจากรัฐบาล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โรงพยาบาลเมดพาร์คร่วมให้บริการฉีดวัคซีนที่จัดสรรจากรัฐบาล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย Thumb HealthServ.net
โรงพยาบาลเมดพาร์คร่วมให้บริการฉีดวัคซีนที่จัดสรรจากรัฐบาล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลเมดพาร์คมีความประสงค์ที่จะร่วมช่วยแก้ไขวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้บริการฉีดวัคซีนที่จัดสรรจากรัฐบาล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โรงพยาบาลเมดพาร์คร่วมให้บริการฉีดวัคซีนที่จัดสรรจากรัฐบาล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย HealthServ
ลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19
medpark/VaccineRegis
 
สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง: ได้แก่
โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต
เรื้อรังระยะ 5 โรคหลอดเลื่อดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่าง
เคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด โรคเบาหวานและโรคอ้วน
ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กก./ตร.ม.
เริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่ 7 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป
สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี
เริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่ สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

โรงพยาบาลเมดพาร์ค
MedParkHospital
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด