News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
10 คลินิกเวชกรรม สวท ในไทย (สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย) HealthServ.net
10 คลินิกเวชกรรม สวท ในไทย (สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย) HealthServ.net

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯเปิดให้บริการคลินิก สวท เวชกรรมมากกว่า 35 ปี เรามุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงบริการงานวางแผนครอบครัว โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยตามหลักการของแพทยสภา เพราะเราเชื่อว่า คุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่ครอบครัว ปัจจุบันนี้เรามีคลินิก สวท ทั้งหมด 10 แห่ง ให้บริการด้านต่างๆ ได้แก่
1) บริการปรึกษาวางแผนครอบครัว ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ตรวจอัลตราซาวด์ ตรวจปัสสาวะ
2) บริการเวชภัณฑ์การคุมกำเนิด ได้แก่ ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาเม็ดคุมกำเนิด ถุงยางอนามัย
3) ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
4) ตรวจรักษาโรคทั่วไป
5) ตรวจสุขภาพขอใบรับรองแพทย์
6) ปรึกษากันก่อน

10 คลินิกเวชกรรม สวท ในไทย (สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย) HealthServ
สวท - สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2513 เป็นองค์กรสาธารณกุศลแห่งแรก ที่เริ่มบุกเบิกงานวางแผนครอบครัวในประเทศไทยและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้สมาคมฯ อยู่ภายใต้พระราชูปถัมภ์ของพระองค์ โดยใช้ชื่อย่อว่า สวท และ สวท เป็นองค์กรเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์ วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ International Planned Parenthood Federation (IPPF) ที่มีสมาชิกกว่า 200 ประเทศทั่วโลก
 
บทบาทหน้าที่ของ สวท คือเพื่อ พัฒนาคนทุกกลุ่ม เพศ วัย ทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้มีอนามัยเจริญพันธุ์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สวท จัดทำโครงการพัฒนาทั้งในกรุงเทพฯและจังหวัดต่างๆ โดยทำหน้าที่เผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจนบริการต่าง ๆ เพื่อการวางแผนครอบครัว ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก ส่งเสริมชีวิตครอบครัวศึกษา การป้องกันโรคเอดส์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป
 
สวท กระตุ้นและส่งเสริมแนวความรู้ ความคิดใหม่ ๆ การผสมผสานการวางแผนครอบครัวเข้ากับงานพัฒนาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยผ่านสื่อทุกรูปแบบ สวท มุ่งดำเนินงานด้านการให้ความรู้และบริการแก่ประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงประชาชนในเขตชนบทห่างไกล และประชาชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ [เกี่ยวกับ สวท]
 
องค์กรในความร่วมมือกับ สวท ภายในประเทศ
 
องค์กรระหว่างประเทศ ในความร่วมมือกับ สวท
  • Reckitt Benckiser  UNFPA  Unicef  IPPF


 

Facebook สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ LINK

Facebook สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ 10 คลินิกเวชกรรม สวท ในไทย (สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย)
Facebook สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ 10 คลินิกเวชกรรม สวท ในไทย (สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย)
"ท้องไม่พร้อม" ปรึกษา #คลินิกเวชกรรมสวท ทั้ง 10 แห่ง  สายด่วนโทร 1452
ขอรับคำปรึกษาในวันและเวลาราชการ www.ppat.or.th 

คลินิกเวชกรรม สวท บางเขน กทม. LINK

คลินิกเวชกรรม สวท บางเขน กทม. 10 คลินิกเวชกรรม สวท ในไทย (สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย)
คลินิกเวชกรรม สวท บางเขน กทม. 10 คลินิกเวชกรรม สวท ในไทย (สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย)
คลินิกเวชกรรม สวท บางเขน
เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 
เปิดทำการ : จันทร์.-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
ปิดทำการ : วันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
0-2941-2320 ต่อ 181-182 

คลินิก สวท เวชกรรม ปิ่นเกล้า กทม. LINK

คลินิก สวท เวชกรรม ปิ่นเกล้า กทม. 10 คลินิกเวชกรรม สวท ในไทย (สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย)
คลินิก สวท เวชกรรม ปิ่นเกล้า กทม. 10 คลินิกเวชกรรม สวท ในไทย (สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย)
คลินิก สวท เวชกรรม ปิ่นเกล้า
เลขที่ 3/20-21 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
 
เปิดทำการ : จันทร์.-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
ปิดทำการ : วันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
0-2433-9077
02-433-3503 

คลินิกเวชกรรม สวท ดินแดง กทม. LINK

คลินิกเวชกรรม สวท ดินแดง กทม. 10 คลินิกเวชกรรม สวท ในไทย (สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย)
คลินิกเวชกรรม สวท ดินแดง กทม. 10 คลินิกเวชกรรม สวท ในไทย (สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย)
คลินิกเวชกรรม สวท ดินแดง
เลขที่ 2/11-13 อาคารพาณิชย์ 1 ถนนประชาสงเคราะห์ ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 
เปิดทำการ : จันทร์.-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
ปิดทำการ : วันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
064-6190965
0-2245-1888
0-2245-7384 

คลินิก สวท เวชกรรม เชียงใหม่ LINK

คลินิก สวท เวชกรรม เชียงใหม่ 10 คลินิกเวชกรรม สวท ในไทย (สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย)
คลินิก สวท เวชกรรม เชียงใหม่ 10 คลินิกเวชกรรม สวท ในไทย (สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย)
คลินิก สวท เวชกรรม เชียงใหม่
เลขที่ 200/3 ถนนบำรุงราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
 
เปิดทำการ : จันทร์.-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
เปิดทำการ : เสาร์ เวลา 9.00 -15.00 น.
ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
053-249-406
086-461-6059 

คลินิก สวท เวชกรรม ลำปาง LINK

คลินิก สวท เวชกรรม ลำปาง 10 คลินิกเวชกรรม สวท ในไทย (สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย)
คลินิก สวท เวชกรรม ลำปาง 10 คลินิกเวชกรรม สวท ในไทย (สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย)
คลินิก สวท เวชกรรม ลำปาง
152 /53-54 ถนนลำปาง-แม่หะ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
 
เปิดทำการ : จันทร์.-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
เปิดทำการ : เสาร์ เวลา 09.00 -17.00 น.
ปิดทำการ : วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
054-209-577
083-0034 -269 

คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย LINK

คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย 10 คลินิกเวชกรรม สวท ในไทย (สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย)
คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย 10 คลินิกเวชกรรม สวท ในไทย (สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย)
คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย
เลขที่ 810/1-3 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
 
เปิดทำการ : จันทร์.-ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
ปิดทำการ : วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
053-713-090
096-6975175 

คลินิกเวชกรรม สวท อุบลราชธานี LINK

คลินิกเวชกรรม สวท อุบลราชธานี 10 คลินิกเวชกรรม สวท ในไทย (สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย)
คลินิกเวชกรรม สวท อุบลราชธานี 10 คลินิกเวชกรรม สวท ในไทย (สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย)
คลินิกเวชกรรม สวท อุบลราชธานี
เลขที่ 154-156 ถนนศรีณรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 
เปิดทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
ปิดทำการ : วันเสาร์-อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์
 
045-243-380 

คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น LINK

คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น 10 คลินิกเวชกรรม สวท ในไทย (สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย)
คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น 10 คลินิกเวชกรรม สวท ในไทย (สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย)
คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น
เลขที่ 752-754 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 
เปิดทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น.
เปิดทำการ : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.
ปิดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์
 
095-661-6551
043- 223- 627 

คลินิกเวชกรรม สวท ภูเก็ต LINK

คลินิกเวชกรรม สวท ภูเก็ต 10 คลินิกเวชกรรม สวท ในไทย (สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย)
คลินิกเวชกรรม สวท ภูเก็ต 10 คลินิกเวชกรรม สวท ในไทย (สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย)
คลินิกเวชกรรม สวท ภูเก็ต
เลขที่ 14/1 อาคารเซ็นทรัลแมนชั่น ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 107-108 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
เปิดทำการ : พฤหัสบดี เวลา 11.00-18.00 น.
 
ปิดทำการ : ศุกร์ – พุธ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
 
085-585-9580
087-969-3702 

คลินิกเวชกรรม สวท หาดใหญ่ LINK

คลินิกเวชกรรม สวท หาดใหญ่ 10 คลินิกเวชกรรม สวท ในไทย (สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย)
คลินิกเวชกรรม สวท หาดใหญ่ 10 คลินิกเวชกรรม สวท ในไทย (สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย)
คลินิกเวชกรรม สวท หาดใหญ่
เลขที่ 8-12 ราษฎร์อุทิศ ซอย 9 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
 
เปิดทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
ปิดทำการ : เสาร์ – อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์
 
074-252-691
085-585-9580 

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง