ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลวิมุตเปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 (ทุกสิทธิ์การรักษา )

โรงพยาบาลวิมุตเปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19  (ทุกสิทธิ์การรักษา ) HealthServ.net
โรงพยาบาลวิมุตเปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19  (ทุกสิทธิ์การรักษา ) HealthServ.net

โรงพยาบาลวิมุตเปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 (ทุกสิทธิ์การรักษา )

โรงพยาบาลวิมุตเปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19  (ทุกสิทธิ์การรักษา ) HealthServ
แบบฟอร์มลงทะเบียน waiting list 
เพื่อรับการดูแลที่โรงพยาบาลวิมุต ,  Hospitel , Home isolation
เมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับตามคิว 
โดยการรับตัวเข้ารักษาประเภทใดๆ อยู่ในความเหมาะสมตามดุลยพินิจของแพทย์

คลิกเพื่อลงทะเบียน
https://forms.gle/wFtNLXhTBSzxfHVu5
(หากท่านมีผลตรวจ RT-PCR 

และบัตรประกัน กรุณาแนบหลักฐานให้ครบถ้วนจะช่วยให้ประสานงานได้เร็วขึ้น)

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ViMUT Covid Hotline 
☎ 02-079-0101

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด