ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ห้องพักผู้ป่วยใน โรงพยาบาลรามคำแหง

ห้องพักผู้ป่วยใน โรงพยาบาลรามคำแหง Thumb HealthServ.net
ห้องพักผู้ป่วยใน โรงพยาบาลรามคำแหง ThumbMobile HealthServ.net

ห้องพักผู้ป่วยใน โรงพยาบาลรามคำแหง บริการห้องพักผู้ป่วยในโรงพยาบาล สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในโรงพยาบาล

 
ห้องพักผู้ป่วยใน ห้องแพลทตินั่ม อาคาร 3 ห้องวีไอพี อาคาร 3 ห้องเดี่ยวพิเศษ อาคาร 3 ห้องวีไอพี อาคาร 2 ห้องเดี่ยวพิเศษ อาคาร 2 ห้องเดี่ยวธรรมดา อาคาร 1 Ward 1/4 ห้องเดี่ยวธรรมดา อาคาร 1 ห้อง 2 เตียงแอร์ อาคาร 1 ห้อง 4 เตียงแอร์ อาคาร 1 ห้องเดี่ยวพิเศษ อาคาร 1 Ward 1/5 เด็ก ห้องเดี่ยวพิเศษ อาคาร 3 Ward 3/7 เด็ก


อัตราค่าห้อง-ค่าบริการพยาบาล-ต่อวัน

 
 
1. ห้องแพลทตินั่ม อาคาร 3 Platinum Room 9,500 2,000 11,500

2. ห้องวีไอพี อาคาร 3 VIP Room 6,000 1,800 7,800

3. ห้องเดี่ยวพิเศษ อาคาร 3 Deluxe Room 2,100 1,700 3,800

4. ห้องวีไอพี อาคาร 2 VIP Room 5,000 1,800 6,800

5. ห้องเดี่ยวพิเศษ อาคาร 2 Deluxe Room 2,100 1,700 3,800

6. ห้องเดี่ยวธรรมดา อาคาร 1 Ward 1/4 Standard Single Room 1,800 1,700 3,500

7. ห้องเดี่ยวธรรมดา อาคาร 1 Standard Single Room 1,800 1,700 3,500

8. ห้อง 2 เตียงแอร์ อาคาร 1 2 Bed Room with Air Condition 800 1,700 2,500

9. ห้อง 4 เตียงแอร์ อาคาร 1 4 Bed Room with Air Condition 500 1,700 2,200

10. ห้องเดี่ยวพิเศษ อาคาร 1 Ward 1/5 เด็ก Deluxe Room Ward 1/5 PED 1,500 1,700 3,200

11. ห้องเดี่ยวพิเศษ อาคาร 3 Ward 3/7 เด็ก Deluxe Room Ward 3/7 PED 2,100 1,700 3,800


หมายเหตุ :
1. ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าโทรศัพท์ ไม่รวมอยู่ในค่าห้อง
2. ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 
โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด