News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
สธ.-สปสช. ลงนาม MOU เชื่อมข้อมูล แพทย์-ประชาชน ยกระดับบริการสุขภาพปฐมภูมิ HealthServ.net
สธ.-สปสช. ลงนาม MOU เชื่อมข้อมูล แพทย์-ประชาชน ยกระดับบริการสุขภาพปฐมภูมิ HealthServ.net

เป็นอีกก้าวที่น่ายินดี ที่ 2 หน่วยงานหลักที่ดูแลสุขภาพประชาชนไทย คือ สำนักงานปลัด สธ. (บริหารรพ.รัฐ) และ สปสช. (บัตรทอง) ได้ลงนาม MOU ร่วมกันพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนผู้รับบริการ เข้ากับเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งประโยชน์มหาศาลที่จะเกิดขึ้นคือ การให้บริการปฐมภูมิต่างๆ จะทำได้อย่างรวดเร็ว บนข้อมูลที่ทันสมัยตลอดเวลา ลดภาระยุ่งยากของทุกฝ่าย สนองแนวคิด คนไทยมีหมอประจำตัว และรักษาได้ทุกที่

สธ.-สปสช. ลงนาม MOU เชื่อมข้อมูล แพทย์-ประชาชน ยกระดับบริการสุขภาพปฐมภูมิ HealthServ

 
          11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 โดยมี นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยาน
 
 

สธ.ตั้งเป้าเพิ่มหน่วยปฐมภูมิเป็น 3,000 หน่วย

          นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งเน้นขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิให้เข้มแข็ง ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ลดระยะเวลารอคอย ลดค่าใช้จ่าย และสามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมีอาการเจ็บป่วยได้ โดยในปี 2565 ตั้งเป้าเพิ่มหน่วยบริการปฐมภูมิเป็น 3,000 หน่วย โดยเปิดดำเนินการเต็มพื้นที่อย่างน้อยจังหวัดละ 1 อำเภอ และให้คนไทยมีหมอประจำตัว 3 คนอีก 30 ล้านคน
 

ใช้เทคโนโลยียกระดับการดูแลสุขภาพ


          การลงนามความร่วมมือในวันนี้ เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกับ สปสช. เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการและบริหารจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ  ให้เป็นศูนย์กลางฐานข้อมูล โดยสิ่งที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ 
 
  • การจัดทำทะเบียน 1) ผู้รับบริการ  2) หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย  3) แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และ 4) คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
  • การจัดทำบัญชีรายชื่อแพทย์คู่กับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดูแล รักษา ให้คำปรึกษาและประสานการส่งต่อเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
  • เพิ่มช่องทาง ให้ประชาชนสามารถ  1) ตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการ  2) ตรวจสอบรายชื่อแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ  เพื่อให้ประชาชนทราบรายชื่อ "หมอประจำตัวของตนเอง"


 
          ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะสนับสนุนข้อมูลหน่วยบริการและเครือข่ายข้อมูลแพทย์ และคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ นำไปเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลประชากรของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลร่วมกันตามภารกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาระบบครั้งนี้


 
          ด้านนายแพทย์จเด็จ กล่าวว่า ความร่วมมือในวันนี้ เป็นความก้าวหน้าอีกครั้งในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ที่เห็นผลเป็นรูปธรรม เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระดับบุคคลที่จำเป็น ทำให้แพทย์และคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ สามารถใช้ข้อมูลสุขภาพของประชาชนที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน แม้ผู้ป่วยไปรับบริการที่หน่วยบริการอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ แพทย์ประจำครอบครัวยังสามารถรับรู้ข้อมูลสุขภาพของประชาชนในความรับผิดชอบของตนได้ส่งผลให้เกิดระบบการดูแลที่ดีอย่างต่อเนื่อง ตามหลักการของเวชศาสตร์ครอบครัว

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง