News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง จับมือ Nexter Living - myHealthGroup ใช้ IoMT ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง HealthServ.net
รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง จับมือ Nexter Living - myHealthGroup ใช้ IoMT ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง HealthServ.net

นายแพทย์พิชิต กังวลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง ร่วมกับ นายวชิระชัย คูนำวัฒนา ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท Nexter Living จำกัด และดร. ฤทธิชัย จิตภักดีบดินทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท myHealthGroup เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา ระบบดูแลติดตามอาการผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล (Internet of Medical Things หรือ IoMT) เพื่อเตรียมความพร้อมดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง อาทิ กลุ่มโรคเบาหวาน ความดัน หัวใจ ในการใช้อุปกรณ์ติดตามผู้ป่วยในขณะดูแลตัวเองที่บ้านเมื่อมีปัญหา และเป็นการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีทีมแพทย์และผู้บริหารร่วมงาน ที่ รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง เร็วๆ นี้

รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง จับมือ Nexter Living - myHealthGroup ใช้ IoMT ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง HealthServ
 เปิดมิติวงการแพทย์อีกครั้ง หลัง 3 บริษัทชั้นนำ โดย บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด บริษัท เน็กซเตอร์ ลีฟวิ่ง จำกัด และ บริษัท มาย เฮลท์ กรุ๊ป จำกัด  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบดูแลติดตามอาการผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล IoMT เพิ่มคุณภาพบริการด้านสุขภาพ เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบดูแลติดตามผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังประเภทไม่ติดต่อ พร้อมระบบสื่อสารกับผู้ป่วยที่ดูแลตัวเองที่บ้าน สร้างระบบการดูแลติดตามอาการกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยระบบ IoMT อย่างสมบูรณ์ เดินหน้าสู่แผนบูรณาการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้านระบบการบันทึกและจัดเก็บเต็มรูปแบบ ตอกย้ำการเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพได้ตลอดเวลา 
 
 
 
นายแพทย์พิชิต กังวลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทชั้นนำทั้งสามแห่ง  นำโดยบริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด บริษัท เน็กซเตอร์ ลีฟวิ่ง จำกัด และ บริษัท มาย เฮลท์ กรุ๊ป จำกัด  ได้ตกลงจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยทั้งสามฝ่ายร่วมมือกันดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการด้านสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Internet of Medical Things ( IoMT) ในการดูแลติดตามผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังประเภทไม่ติดต่อ  ซึ่งเป็นการติดต่อกับผู้ป่วยในขณะที่ดูแลตัวเองที่บ้านเมื่อมีปัญหา และรวมไปถึงตรวจคัดกรองด้านสุขภาพในเรื่องต่างๆ เพื่อทำให้ผู้ป่วยเกิดการรับรู้และปรับปรุงสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น  
 
สำหรับวัตถุประสงค์ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือสำหรับการปรับปรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล IoMT เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลติดตามและคัดกรองอาการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาให้เกิดระบบการดูแลติดตามอาการกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยใช้ IoMT ได้อย่างสมบูรณ์ ยกระดับคุณภาพการบริการด้านสุขภาพให้มีมาตรฐานสูงขึ้น นอกจากนี้ เพื่อสร้างรูปแบบบูรณาการด้านการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้านระบบการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลผลตรวจด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องติดตามอาการโรคอย่างต่อเนื่อง รวมถึงระบบเตือนและติดต่อผู้ป่วยเมื่อมีปัญหาและใช้วางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง จับมือ Nexter Living - myHealthGroup ใช้ IoMT ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง HealthServ

นายแพทย์พิชิต กล่าวต่อด้วยว่า โรงพยาบาลรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย และช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเป็นนวัตกรรมระบบติดตามสุขภาพทางไกลที่ช่วยให้คนไข้ได้รับการดูแลที่ดีอย่างต่อเนื่องจากที่บ้าน จากบริษัท Nexter Living พร้อมกันนี้ยังคาดหวังว่าการร่วมมือครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ไทย เพราะนวัตกรรมด้านสุขภาพทางไกลจากที่บ้านนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพได้ในระยะยาว เนื่องจากสามารถติดตามและดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจากทีมโรงพยาบาล อีกทั้งช่วยลดเวลาการเดินทางไปโรงพยาบาลในกรณีที่ไม่จำเป็นอีกด้วย 


 
                สำหรับทั้งสามบริษัทจะร่วมประชุม เพื่อการวางแผนพัฒนาและเตรียมจัดให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มีความประสงค์รับบริการใช้ระบบดูแลติดตามอาการผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล IoMT ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ 
 
 
 
                นายวชิระชัย คูนำวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็กซเตอร์ ลีฟวิ่ง  จำกัด (Nexter Living Co.,LTD) เปิดเผยว่า “DoCare - Smart Technology for Healthy Living” เป็นนวัตกรรมระบบติดตามสุขภาพทางไกลที่ช่วยให้คนไข้ได้รับการดูแลที่ดีอย่างต่อเนื่องจากที่บ้าน จากบริษัท Nexter Living ในกลุ่มเอสซีจี ซึ่งด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะที่สามารถเก็บข้อมูลสุขภาพอัตโนมัติ และส่งตรงถึงโรงพยาบาลเมื่อมีการวัดค่า ทำให้สามารถช่วยเหลือคนไข้ได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดมีความผิดปกติ รวมถึงมีประโยชน์ในการช่วยให้ทีมแพทย์และพยาบาลปรับแผนการรักษาได้แม่นยำยิ่งขึ้น อาทิ การปรับยาให้เหมาะสม โดยสังเกตจากการตอบสนองของคนไข้แต่ละบุคคลจากที่บ้าน เป็นต้น 
 
ทั้งนี้ DoCare หรือ นวัตกรรมระบบติดตามสุขภาพทางไกลจากที่บ้านนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพในระยะยาว เนื่องจากสามารถติดตามและดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจากทีมโรงพยาบาล อีกทั้ง DoCare  ยังช่วยลดเวลาการเดินทางไปโรงพยาบาลในกรณีที่ไม่จำเป็นอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยจากที่บ้านอีกมากมาย ที่จะช่วยยกระดับการอยู่อาศัยให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจไร้กังวล อาทิ เทคโนโลยีตรวจจับการล้ม การขอความช่วยเหลือฉุกเฉินแบบไร้สาย และเทคโนโลยีตรวจสอบคุณภาพการนอนหลับ เป็นต้น 
 
 
 
นายฤทธิชัย จิตภักดีบดินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาย เฮลท์ กรุ๊ป จำกัด (myHealthGroup Co.,LTD)ความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับทางโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทย อีกทั้งทางบริษัท myHealthGroup ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสุขภาพและเทคโนโลยีมาตั้งแต่ปี 2561 โดยเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีให้เข้ามาเป็นส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน พร้อมกันนี้ ยังให้ความสะดวกกับส่วนงานของโรงพยาบาล ทำให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถให้คำปรึกษากับผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมพัฒนาการจัดการภายในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวข้างต้นช่วยให้โรงพยาบาลลดค่าใช้จ่ายลงจำนวนมาก อีกทั้งโรงพยาบาลยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้ ด้วยเทคโนโลยีที่กล่าวมาสามารถต่อยอดให้ความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์และคนไข้ให้ได้เข้าถึงการรักษาสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง จับมือ Nexter Living - myHealthGroup ใช้ IoMT ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง HealthServ
 
ทั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสุขภาพของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ โดยพัฒนาเทคโนโลยีต่อยอดร่วมกับทางโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ซึ่งประโยชน์สูงสุดที่ได้รับ คือ ภาคประชาชนให้สามารถเข้าถึงบุคลากรทางการแพทย์อย่างโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมืองได้อย่างรวดเร็ว และยังช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนได้อีกด้วย 
 
“ในความร่วมมือกันครั้งนี้มายเฮลท์ กรุ๊ป มีส่วนช่วยในด้านการสนับสนุน Mobile Application “myHealthFirst” และโปรแกรม “myHealthWorld” เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยด้วยระบบดูแลติดตามอาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล IoMT โดยมีระบบเตือนมาที่โรงพยาบาล รวมไปถึงช่วยสนับสนุนการวัดผลด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เชื่อมต่อ และให้สามารถใช้งานได้ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อการดูแลติดตามอาการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เปิดสิทธิการใช้งาน โดยอนุญาตให้เข้าใช้บริการ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ แก่โรงพยาบาล ผู้ป่วย หรือผู้เกี่ยวข้องกับการให้บริการใช้ระบบดูแลติดตามอาการผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล IoMT รวมไปถึงยังให้คำแนะนำหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานให้แก่โรงพยาบาลหรือผู้ป่วยให้ได้เข้าใจถึงวิธีใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพอีกด้วย” นายฤทธิชัย กล่าว 
รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง จับมือ Nexter Living - myHealthGroup ใช้ IoMT ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง HealthServ

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

611 ถนน บำรุงเมือง แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง