News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด วัคซีนโควิด ตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
รพ.นครธน เปิด FREE Consult ปรึกษาเเพทย์ฟรี กว่า 10 สาขา ตลอดเดือน พ.ย. 65 HealthServ.net
รพ.นครธน เปิด FREE Consult ปรึกษาเเพทย์ฟรี กว่า 10 สาขา ตลอดเดือน พ.ย. 65 HealthServ.net

รพ.นครธน จัดกิจกรรม click me บริการ FREE Consult จัดทีมแพทย์เพื่อตอบปัญหาคลายความกังวลใจเรื่องการรักษาอาการเจ็บป่วย กว่า 10 สาขา อาทิ ระบบทางเดินอาหาร หัวใจ ไต ทันตกรรม กระดูก ฯลฯ ผ่านระบบ Video Call หรือจะ Walk-in มาที่รพ.นครธน ก็ได้ ตลอดเดือน พ.ย. 65 นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-4509999

รพ.นครธน เปิด FREE Consult ปรึกษาเเพทย์ฟรี กว่า 10 สาขา ตลอดเดือน พ.ย. 65 HealthServ

 สามารถนัดหมายแพทย์ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์  https://bit.ly/3yn0pDR


 

การเตรียมตัวก่อนรับบริการ FREE Consult 
 

1. Video Call เพื่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทางการแพทย์ ผู้รับบริการควรเลือกใช้บริการในสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัว อุปกรณ์เครื่องมือติดต่อสื่อสารที่มี Line Appilcation มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่เสถียร เพื่อความรวดเร็วในการเชื่อมต่อ

2. Walk-in ควรนำบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต มา ณ จุดเวชระเบียน ล่วงหน้าก่อนเวลานัดหมายแพทย์อย่างน้อย 30 นาที เพื่อใช้ในการเปิดประวัติและยืนยันตัวบุคคลก่อนเข้ารับบริการ 
 

หมายเหตุ
 
1. การนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงการแจ้งความจำนงนัดหมายปรึกษาแพทย์ล่วงหน้าเท่านั้น (มิได้เป็นการยืนยัน วัน เวลา สถานที่ และแพทย์ผู้นัดหมาย) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ จะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง

2. การนัดหมายและการยืนยันนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าผู้นัดหมาย หรือ ผู้ป่วยจะได้ทำการลงทะเบียนคนไข้ อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาลนครธน

3. ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการ โดยการให้คำแนะนำและบริการทางการแพทย์นี้ เป็นไปในกรอบจำกัดตามข้อมูลที่แพทย์ได้รับจากผู้รับบริการ แต่ไม่จัดเป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์ และไม่สามารถให้บริการในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ต้องรับการรักษาทางการแพทย์เร่งด่วน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รพ.นครธน โทร. 02-4509999
 รพ.นครธน เปิด FREE Consult ปรึกษาเเพทย์ฟรี กว่า 10 สาขา ตลอดเดือน พ.ย. 65
 รพ.นครธน เปิด FREE Consult ปรึกษาเเพทย์ฟรี กว่า 10 สาขา ตลอดเดือน พ.ย. 65
ตรวจยีน หาความเสี่ยงมะเร็ง
ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางมะเร็งวิทยา
นพ.คมกฤช มหาพรหม
 รพ.นครธน เปิด FREE Consult ปรึกษาเเพทย์ฟรี กว่า 10 สาขา ตลอดเดือน พ.ย. 65
 รพ.นครธน เปิด FREE Consult ปรึกษาเเพทย์ฟรี กว่า 10 สาขา ตลอดเดือน พ.ย. 65
ใจสั่น แน่นหน้าออก เหนื่อยง่าย
ปรึกษาแพทย์โรคหัวใจ
นพ.ศิรพัชร์ พูนวุฒิกุล
 รพ.นครธน เปิด FREE Consult ปรึกษาเเพทย์ฟรี กว่า 10 สาขา ตลอดเดือน พ.ย. 65
 รพ.นครธน เปิด FREE Consult ปรึกษาเเพทย์ฟรี กว่า 10 สาขา ตลอดเดือน พ.ย. 65
เติมวิตามินอย่างไรได้ประโยชน์สูงสุด
ปรึกษาแพทย์ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย
พญ.ธนพร เอี่ยมประไพ
 รพ.นครธน เปิด FREE Consult ปรึกษาเเพทย์ฟรี กว่า 10 สาขา ตลอดเดือน พ.ย. 65
 รพ.นครธน เปิด FREE Consult ปรึกษาเเพทย์ฟรี กว่า 10 สาขา ตลอดเดือน พ.ย. 65
ไอไม่หาย เหนื่อยง่าย หายใจไม่อิ่ม 
ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินหายใจ
พญ.สุธาสินี กลั่นแก้ว
 รพ.นครธน เปิด FREE Consult ปรึกษาเเพทย์ฟรี กว่า 10 สาขา ตลอดเดือน พ.ย. 65
 รพ.นครธน เปิด FREE Consult ปรึกษาเเพทย์ฟรี กว่า 10 สาขา ตลอดเดือน พ.ย. 65
ปัสสาวะเป็นฟอง ตัวบวม เสี่ยงโรคไต
ปรึกษาแพทย์โรคไต
นพ.อำนวย ศิริโสภา
 รพ.นครธน เปิด FREE Consult ปรึกษาเเพทย์ฟรี กว่า 10 สาขา ตลอดเดือน พ.ย. 65
 รพ.นครธน เปิด FREE Consult ปรึกษาเเพทย์ฟรี กว่า 10 สาขา ตลอดเดือน พ.ย. 65
ปวดคอ ปวดหลังเรื้อรัง นานกว่า 3 เดือน 
ต้องการหาแนวทางการรักษารูปแบบใหม่ ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
นพ.บดินทร์ วโรดมวนิชกุล
 รพ.นครธน เปิด FREE Consult ปรึกษาเเพทย์ฟรี กว่า 10 สาขา ตลอดเดือน พ.ย. 65
 รพ.นครธน เปิด FREE Consult ปรึกษาเเพทย์ฟรี กว่า 10 สาขา ตลอดเดือน พ.ย. 65
 ฟันซ้อน ฟันเก ฟันเรียงตัวไม่สวย
ปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟัน 
ทพ.วุฒิพงษ์ เหล่าอมต
 รพ.นครธน เปิด FREE Consult ปรึกษาเเพทย์ฟรี กว่า 10 สาขา ตลอดเดือน พ.ย. 65
 รพ.นครธน เปิด FREE Consult ปรึกษาเเพทย์ฟรี กว่า 10 สาขา ตลอดเดือน พ.ย. 65
เติมเต็มความสมบูรณ์ของครอบครัว
ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านวางแผนครอบครัว
นพ.องอาจ บวรสกุลวงศ์
 รพ.นครธน เปิด FREE Consult ปรึกษาเเพทย์ฟรี กว่า 10 สาขา ตลอดเดือน พ.ย. 65
 รพ.นครธน เปิด FREE Consult ปรึกษาเเพทย์ฟรี กว่า 10 สาขา ตลอดเดือน พ.ย. 65
ท้องผูกเรื้อรัง ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินอาหาร 
นพ.สุขุมพันธ์ เก่าเจริญ อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
วันอังคาร 8 พ.ย. 14-15 น.

โรงพยาบาลนครธน

1 ถนนพระรามที่ 2 แขวง แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลนครธน

บริการโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง