News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
เทศบาลเชียงใหม่ จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ประจำปี 1-31 มีนาคม 2566 HealthServ.net
เทศบาลเชียงใหม่ จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ประจำปี 1-31 มีนาคม 2566 HealthServ.net

ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2566 ใน 4 แขวง ได้แก่ แขวงกาวิละ แขวงเม็งราย แขวงนครพิงค์ และแขวงศรีวิชัย สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-259136

กำหนดการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566  ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2566 รายละเอียดตามตาราง
 
*หมายเหตุ ผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการกรุณานำ บัตรประจำตัวประชาชน และนำใบลงทะเบียนที่เขียนชื่อสัตว์เลี้ยง มาด้วย
 
สอบถามเพิ่มเติม งานสัตวแพทย์ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 053-259136

แขวงกาวิละ

แขวงกาวิละ เทศบาลเชียงใหม่ จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ประจำปี 1-31 มีนาคม 2566
แขวงกาวิละ เทศบาลเชียงใหม่ จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ประจำปี 1-31 มีนาคม 2566
 
 เทศบาลเชียงใหม่ จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ประจำปี 1-31 มีนาคม 2566
 เทศบาลเชียงใหม่ จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ประจำปี 1-31 มีนาคม 2566
 

แขวงเม็งราย

แขวงเม็งราย เทศบาลเชียงใหม่ จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ประจำปี 1-31 มีนาคม 2566
แขวงเม็งราย เทศบาลเชียงใหม่ จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ประจำปี 1-31 มีนาคม 2566
 
 เทศบาลเชียงใหม่ จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ประจำปี 1-31 มีนาคม 2566
 เทศบาลเชียงใหม่ จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ประจำปี 1-31 มีนาคม 2566
 

แขวงศรีวิชัย

แขวงศรีวิชัย เทศบาลเชียงใหม่ จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ประจำปี 1-31 มีนาคม 2566
แขวงศรีวิชัย เทศบาลเชียงใหม่ จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ประจำปี 1-31 มีนาคม 2566
 

แขวงนครพิงค์

แขวงนครพิงค์ เทศบาลเชียงใหม่ จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ประจำปี 1-31 มีนาคม 2566
แขวงนครพิงค์ เทศบาลเชียงใหม่ จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ประจำปี 1-31 มีนาคม 2566
 
 เทศบาลเชียงใหม่ จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ประจำปี 1-31 มีนาคม 2566
 เทศบาลเชียงใหม่ จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ประจำปี 1-31 มีนาคม 2566
 

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง