ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เทศบาลเชียงใหม่ จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ประจำปี 1-31 มีนาคม 2566

เทศบาลเชียงใหม่ จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ประจำปี 1-31 มีนาคม 2566 HealthServ.net

ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2566 ใน 4 แขวง ได้แก่ แขวงกาวิละ แขวงเม็งราย แขวงนครพิงค์ และแขวงศรีวิชัย สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-259136

เทศบาลเชียงใหม่ จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ประจำปี 1-31 มีนาคม 2566 ThumbMobile HealthServ.net
กำหนดการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566  ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2566 รายละเอียดตามตาราง
 
*หมายเหตุ ผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการกรุณานำ บัตรประจำตัวประชาชน และนำใบลงทะเบียนที่เขียนชื่อสัตว์เลี้ยง มาด้วย
 
สอบถามเพิ่มเติม งานสัตวแพทย์ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 053-259136

แขวงกาวิละ

 
 

แขวงเม็งราย

 
 

แขวงศรีวิชัย

 

แขวงนครพิงค์

 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด