เลี้ยงลูกด้วยแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ดีจริงหรือ

Sep 25, 2020 252
เรื่องนี้ทำให้พ่อแม่หลายคนรู้สึกกังวลไม่น้อย โดยเฉพาะเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ขวบ ซึ่งอยู่ในช่วงปฐมวัย
 
แม้ว่าจะยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนถึงประโยชน์ของสื่อประเภทนี้ ที่มีผลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย แต่จากผลการศึกษาที่มีในปัจจุบัน เราพบทั้งผลดีและผลเสียต่อเด็ก และยังพบต่อว่า เด็กส่วนใหญ่ใช้สื่อนี้อย่างแพร่หลายกันที่บ้าน
 
ซึ่งพ่อแม่จะมีบทบาทอย่างมากในการส่งเสริมให้เด็กได้รับประโยชน์จากสื่อดังกล่าวอย่างเต็มที่และหลีกเลี่ยงผลเสียที่อาจเกิดตามมาได้ดังนี้
 
  1. ควรกำกับดูแลและควบคุมเนื้อหาของสิ่งที่เด็กสัมผัสจากสื่อ โดยเน้นโปรแกรมการศึกษา (educational program) ที่มีระดับความยากง่ายของเนื้อหาให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก เพื่อเขาจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากโปรแกรมดังกล่าว
     
  2.  ไม่ควรปล่อยให้เด็กใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนตามลำพัง แต่ควรมีการพูดคุยกับเด็กขณะที่ดูหรือเล่นสื่อนี้ เพื่อช่วยให้เด็กเรียนรู้จากสื่อดังกล่าวได้ดีขึ้น เช่น เมื่อเด็กอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ควรตั้งคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่องที่อ่าน อธิบายความหมายของคำศัพท์ให้เด็กฟัง หากเด็กเล่นโปรแกรมประยุกต์ (application) เกี่ยวกับตัวอักษร ควรสอนเด็กเพิ่มเติม ด้วยการชี้บอกเด็กว่า ตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ที่เห็นคืออะไร พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับประสบการณ์หรือความรู้เดิมของเด็ก เพื่อให้เด็กสามารถต่อยอดความรู้ใหม่ได้ง่ายขึ้น และหากเด็กเล่นโปรแกรมประยุกต์ชนิดเกมการศึกษา (educational game App.) ที่มีระดับความยากเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ควรช่วยเหลือเด็กตามสมควร และให้กำลังใจเมื่อเด็กพิชิตเกมระดับต่าง ๆ ได้
     
  3. กำหนดระยะเวลาการใช้งาน เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่เหมาะกับวัย เช่น การออกกำลังกายกลางแจ้ง การเล่นของเล่นที่เหมาะกับวัยของเด็ก การได้สัมผัสธรรมชาติรอบตัว เป็นต้น ในเด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป ควรใช้เวลาในการดูโทรทัศน์และสื่ออื่น ๆ รวมทั้งวิดีโอ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนไม่เกิน 1-2 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนเด็กที่ต่ำกว่า 2 ขวบ ไม่ควรให้เด็กบริโภคสื่อใด ๆ เนื่องจากเป็นวัยที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพเด็ก หากจำเป็นควรมีมาตรการควบคุมระยะเวลาในการใช้สื่อของเด็กให้น้อยที่สุด
 
อย่างไรก็ตาม การใช้สื่อดังกล่าวโดยใช้ educational application อาจให้ประโยชน์ในการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการเรียนของเด็กวัย 3 ขวบขึ้นไป แต่สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ ยังไม่มีงานวิจัยรองรับมากนักว่ามีประโยชน์
 
ดังนั้นการใช้สื่อเหล่านี้สำหรับเด็กปฐมวัยจึงควรอยู่ในการกำกับดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครอง ควรควบคุมระยะเวลาที่เด็กใช้ และมีการพูดคุยหรือเล่นกับเด็กขณะที่เขาดูหรือเล่นสื่อดังกล่าว นอกจากนี้เด็กควรมีโอกาสได้ทำกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมกับวัย รวมทั้งมีกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสมด้วย


 เลี้ยงลูกด้วยแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ดีจริงหรือ
อ.พญ.พัฏ  โรจน์มหามงคล
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
โรงพยาบาลมหาชัย
โรงพยาบาลมหาชัย
โรงพยาบาลรักษ์สกล
โรงพยาบาลรักษ์สกล
โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอ
โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอ
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com