Home : ความรู้สุขภาพ

สร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน

อ่านคำถอดเทป จากการสัมภาษณ์แพทย์ ช่วง Health Talk ในรายการ Happy&Healthy ทางสถานีวิทยุ ขสทบ. FM.102 MHZ 9.00-10.00 น.ดำเนินรายการโดย ปัทมพร บุพพะกสิกร และทีมงาน

หัวข้อ สร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
วิทยากร ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ
Date: 11/06/2563 | Update: 11/06/2563 View: 660

 

 

 

 

อ่านคำถอดเทป จากการสัมภาษณ์แพทย์ 

ช่วง Health Talkในรายการ Happy&Healthy 

ทางสถานีวิทยุ ขสทบ. FM.102 MHZ 9.00-10.00 น.ดำเนินรายการโดย ปัทมพร บุพพะกสิกร และทีมงาน

 

หัวข้อ สร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน 
วิทยากร ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ 

(ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท Chevron Thailand Exploration and Production)

ออกอากาศ วันที่  29 สิงหาคม   2552

D: มีความเข้าใจคิดอย่างไรที่ว่ามนุษย์เป็นเครื่องจักร?

ดร.ณัฐวุฒิ : จริงๆแล้วมนุษย์คงไม่ใช่เครื่องจักร  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  เรามองมนุษย์ว่าเป็นต้นทุนที่สามารถจะพัฒนาได้ ประเด็นที่ให้ความสนใจกันตอนนี้คือ  ถ้าจะพัฒนาศักยภาพของมนุษย์  เราจะต้องดูปัญหาที่เกิดขึ้นตามมา คือ ความสมดุลระหว่างร่างกาย

DJ: จริงๆแล้วคำว่าสมดุลค่อนข้างกว้างมากสมดุลของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่หรือไม่?

ดร.ณัฐวุฒิ : แต่ละคนมีวิธีการบริหารงานที่ต่างกัน เช่น  ชื่อของรายการ Happy & Healthy เป็นสมดุลด้านบวก ไม่เพียงแต่ด้านบากอย่างเดียว ในชีวิตยังมีอีกด้านหนึ่ง คือ เรื่องภาระ การรับผิดชอบ เรื่องงาน ชีวิตปัญหาต่างๆทำอย่างไรให้ปัญหาต่างๆไม่เกิดขึ้นจนทำให้ความสุขและสุภาพที่ดีหายไป 

D: ชีวิตการทำงานของคนส่วนมากมีปัญหาด้วยความสมดุลอย่างไร?

ดร.ณัฐวุฒิ : ปัจจุบันการทำงานในองค์กรจะทำงานตลอด 24 ชั่วโมง  เพราะต้องติดต่อกับต่างประเทศ  ซึ่งเราพักผ่อนแต่เขาทำงาน อีกอย่างหนึ่งปัญหาหลักๆ คือ ค่านิยม เพราะว่าการแข่งขันสูงทำให้คนทำงานต้องขยันสร้างความมั่นคง  ผลตอบแทนเยอะ ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพการงาน  ทั้งนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิด คือสภาพการจราจร บางคนต้องออกแต่เช้าเพื่อเลี่ยงการจราจร  กลับบ้านเย็นขึ้น ทำให้ชีวิตที่ต้องอยู่กับครอบครัวขาดหายไป ถ้าเจอปัญหาทั้งหมดเราจะจัดการอย่างไรจึงจะสามรถทำให้ชีวิตมีความสุขและสุขภาพดีด้วย

D: ในชีวิตคนเราถ้าจะให้เกิดความสมดุลประกอบด้วยอะไรบ้าง?

ดร.ณัฐวุฒิ : ถ้าเราพยายามมองให้เหมือนกับว่า มีวงกลมอยู่วงหนึ่ง จะพบว่าในวงกลมแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ซึ่งแต่ละส่วนถ้าเราจัดให้ดีๆ ได้ มันก็จะหมุนไปได้อย่างสมดุลและมีความสุข  วงกลมจะมีอะไรได้บ้างอย่างเช่น ความสัมพันธ์ของเราเองหรือกับคนอื่นกับคนในครอบครัว กับเพื่อนที่ทำงาน กับหัวหน้างาน ความพึงพอใจในงานกับรายได้ที่ได้มางานที่รับผิดชอบมากหรือน้อยเกินไป  จำเป็นที่จะต้องสมดุลกับความทะเยอทะยานของเราด้วย บางคนอยากก้าวหน้า มีเงินเยอะๆ ก็จะทำงานหนักกว่าคนอื่น ก็จะทำให้ขาดสมดุลไปแล้ว  2 ส่วนนี้  เรื่องความไม่มั่นคงในชีวิตก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเป้าหมาย ว่าถ้าว่าเป้าหมายมากเกินไปหรือไกลเกินไป ก็จะมีความเสี่ยงสูง ทำให้ชีวิตขาดความมั่นคง อาจต้องเปลี่ยนงานบ่อย  แต่ถ้าคนไหนคิดว่าแค่นี้เพียงพอแล้ว แค่นี้ก็มั่นคงเพียงพอแล้วไม่ต้องมีอะไรมากกว่านี้ รู้สึกว่าเท่านี้ก็เพียงพอ  ก็จะเกิดความสมดุลขึ้นได้  เพราะฉนั้นถ้าการทำวงกลมจะทำอย่างไรให้น้ำหนักมีความสมดุลกัน  สามารถขับเคลื่อนไปได้และไม่ล้มลงกลางทาง

DJ: ในฐานะที่คุณณัฐวุฒิเป็นผู้จัดการทรัพยากรฝ่ายบุคคลจะมีวิธีการจัดการอย่างไร ให้คนในองค์กรสามารถ Balance สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร?

ดร.ณัฐวุฒิ : คิดว่า ใรเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคล เราต้องดูที่ตัวองค์กรว่า  ประการแรก  องค์กรพยายามให้ความสำคัญเรื่องนี้หรือไม่  ถ้าหากองค์กรที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้  เขาจะตั้งทำอย่างไร และจะได้อะไรกลับคืน  จากการทำสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้  อย่างแรกที่ต้องดู คือ การหยืดหยุ่นในการทำงาน  พนักงานสามารถที่จะเข้ามาทำงานได้นั้นจะต้องมีการกำหนดเวลาหรือไม่บางองค์กรอาจจะมองที่เวลาเข้างาน  บางที่อาจจะมองที่ผลงาน  ไม่ได้มองที่เวลาเข้างาน  ก็จะทำให้ความเครียดส่วนนี้ลดน้อยลง  อีกประเด้นหนึ่งองค์กรสามารถทำได้และมีส่วนช่วยในเรื่องของการสร้างสมดุลและชีวิตการทำงาน  เป็นเรื่องของการปรับคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน  มีระเบียนมากน้อยแค่ไหน  มีเครื่องมือเพียงพอหรือไม่  อุปกรณ์เหมาะสมกับงานที่พนักงานรับผิดชอบหรือไม่  เช่นบางบริษัทอาจจะไม่ลงทุนในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องพิมพ์   ถ้าใช้ระบบเก่า  กว่าจะพิมพ์ได้แต่ละใบก็ใช้เวลานาน  ถ้ามีลูกค้ามายืนรอก็จะเป็นการความกดดันให้แก่พนักงาน  สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ค่านิยม  การทำงานถ้าองค์กรไหนเน้นเรื่องการทำงานเป็นทีม ก็จะลดแรงกดดันของตัวพนักงานลงไปได้  แต่ถ้าองค์กรนั้นเน้นของความสำเร็จของตัวบุคคลและมีเรื่องของผลตอบแทนที่ใช้ตามความสำเร็จของบุคคลนั้น  ก็จะทำให้เกิดความกดดัน  เพราะฉนั้นในส่วนนี้องค์กรแต่ละองค์กรควรที่จะให้ความสำคัญด้วย

                ถ้าจะถามว่าองค์กรจะได้อะไรกับเรื่องนี้  อย่างแรกที่เห็นชัดเจนก็คือ พนักงานขาดงานน้อยลงไม่มีปัญหาสุขภาพ  ไม่เครียด นอนหลับสบาย  ที่สำคัญที่สุดก็คือ  เรื่อศักยภาพของการทำงานของพนักงานก็จะสูงขึ้นตวามไปด้วย

DJ: การบริหารที่อยู่บนความแตกต่างของบุคคลนั้น มีแนวทางการดำเนินการอย่างไร?

ดร.ณัฐวุฒิ : คนในองค์การจะมีหลาย  Generation  ทางฝรั่งจะเรียก Generation  X, Y, C  ในที่นี้เราจะไม่พูดถึง Generation C  ส่วนที่มาก่อนก็คือ GenerationX  คือ  พวก Baby boom  พวก Baby boom ก็คือ พวกที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่  2  ปัจจุบันก็เป็นผู้บริหารระดับสูง  Generation  X  ก็จะเป็นพวกยุคสงครามเวียดนาม ส่วน  Generation Y คือ พวกที่จบใหม่ๆ เข้ามาทำงานใหม่ ไฟแรง ทั้ง  3  กลุ่มนี้จะมีความคาดหวังและวิธีการจัดการไม่เหมือนกันเลย  ถ้าจัดการบริหารส่วนนี้ได้ไม่ดีหรือไม่มีความเข้าใจความต้องการแต่ละคน  เช่น ลูกน้องที่เป็น  Generation  X  จะมีความเป็นอิสระสูง ไม่ชอบให้มาจู้จี้  แต่พวกที่เป็นหัวหน้าอย่าง  Baby boom  ก็จะชอบ  Micro manger  ก็จะเกิดปัญหาแรงกดดัน ชีวิตการทำงานก็จะไม่สมดุล และที่สำคัญคือพวกคนรุ่นใหม่อย่าง Generation Y มีความสามารถในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆมีความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในสิ่งอื่นๆด้วย

DJ: วัฒธรรมขององค์กรมีความสำคัญอย่างไรกับชีวิตการทำงานของพนักงานในองค์กร?

ดร.ณัฐวุฒิ : องค์กรมีวัฒธรรมที่ค่อนข้างออกไปในแนวแบบปีรามิด จะมีความชัดเจนระหว่างใครเป็นเจ้านายหรือลูกน้อง  ใครรับผิดชอบเรื่องไหน ก็จะมีข้อดีข้อเสียในเวลาเดียวกัน  แต่เทียบกับองค์กรหนึ่งที่สมัยใหม่  ระดับขั้นการแต่งตั้งหัวหน้ากับลูกน้องไม่มากเท่าไหร่  ก็จะมีข้อดีข้อเสียเช่นกัน

                องค์กรแบบปีรามิดความชัดเจนจะมีอยู่ ใครรับผิดชอบเรื่องไหน  เพราะฉนั้นความกดดันในเรื่องของการทำงานจะไม่มี  แต่จะมีปัญหาเรื่องอื่นแทน  เช่น การตัดสินใจ  งานเสร็จช้า  ก็จะเกิดแรงกดดันต้องทำงานมากขึ้น  ทำให้ในชีวิการทำงานไม่สมดุลได้เช่นกัน  แต่ในขณะเดียวกันองค์กรสมัยใหม่ซึ่งไม่ค่อยมีระดับขั้นของการควบคุมมากเท่าไหร่  ก็จะมีความคล่องตัวสูง  จะทำให้คนที่ทำงานตรงนั้นมีความรูสึกว่าทำงานได้เร็วขึ้น  มีความภาคภูมิใจในการรับผิดชอบงานมากขึ้น  อาจจะรู้สึกว่าชดเชยกับการทำงานหนัก  เพราะว่าเรื่องสมดูลแล้วแต่คนจะตีความ  บางคนอาจใช้ครอบครัวมากกว่า  บางคนอาจให้เวลากับงานมากกว่า  บางคนยินดีที่จะทำงานหนัก  ถ้าหากว่ามีผลตอบแทนที่เหมาะสม  เช่น  ชื่อเสียงเงินทอง  ก็แล้วแต่คนจะตีความกันไป

DJ: การบริหารทรัยากรบุคคล อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่แรกว่าบุคลากรต้นทุนขององค์กร ดูแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย เพราะว่าต้องเข้าไปดูความสมดุลของแต่ละคน แต่ละคนก็ตั้งเป้าหมายไม่เหมือนกัน มันเป็นเรื่องลำบากมากแค่ไหนที่จะต้องเข้าไปดูความสมดุลของแต่ละคน?

ดร.ณัฐวุฒิ : สมมุติว่าองค์กรเรามีพนักเป็นพันคน  อาจจะเข้าไปดูทุกคนไม่ได้  แต่ถ้าระบบเราดี  บางองค์กรจะมีหน่วยงานข้างนอกที่จ้างไว้และเป็นมืออาชีพ  เป็นที่ปรึกษาทางด้านจิตวิทยา  พนักงานคนไหนที่มีปัญหาส่วนตัวที่ไม่อยากคุยกับใคร  ก็สามารถจะโทรไป  Hotline 24 ชั่วโมง  อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัว  การเงิน  ความรัก  หรือเรื่องหัวหน้ากับงาน  หน่วยงานเหล่านี้จะช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลได้พอสมควร

DJ: คนเราทำงานไปอาจจะยังมีความเครียดยังไม่รู้ว่าตัวเองควรจะแบ่งสมดุลชีวิตอย่างไร มีคำแนะนำการสร้างความสุขในชีวิตการทำงานอย่างไร?

ดร.ณัฐวุฒิ : เราควรที่จะเลือกปฏิบัติกับสิ่งรอบข้างในทางที่ดี  อยากให้คนอื่นปฏิบัติกับเราอย่างไร  เราก็ควรที่จะปฏิบัติกับคนอื่นอย่างนั้น เรามีลูกน้อง  เรามีหัวหน้า  เราชอบให้หัวหน้าปฏิบัติอย่างนี้  เราก็ควรปฏิบัติอย่างนั้นกับลูกน้องเช่นกัน

 

 

 

.................................................................................................................................

 

 

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com