Home :

คลินิกฉุกเฉิน

ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรักษาผู้ป่วยกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือ ประสบอุบัติเหตุ โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศัลยแพทย์ และทีมพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมและสอบผ่านหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง ซึ่งรับรองโดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คลินิกฉุกเฉินเด็กและสตรี ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรักษาผู้ป่วยหญิงด้านสูตินรีเวชและผู้ป่วยเด็ก อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 14 ปี ที่อยู่ในภาวะวิกฤติโดยทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางที่ได้รับฝึกอบรมและมีประสบการณ์ สถานที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ T: 02-265-7777 T: 02-618-6200
Date: 30/11/0542 View: 413
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรักษาผู้ป่วยกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือ ประสบอุบัติเหตุ โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศัลยแพทย์ และทีมพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมและสอบผ่านหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง ซึ่งรับรองโดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คลินิกฉุกเฉินเด็กและสตรี ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรักษาผู้ป่วยหญิงด้านสูตินรีเวชและผู้ป่วยเด็ก อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 14 ปี ที่อยู่ในภาวะวิกฤติโดยทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางที่ได้รับฝึกอบรมและมีประสบการณ์ สถานที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลวิชัยยุทธ
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

53 ถนนเศรษฐศิริ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]