Home :

คลินิกกายภาพบำบัดฝึกเดินด้วยหุ่นยนต์

การนำเอาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฝึกเดินเข้ามาใช้ร่วมกับการให้โปรแกรมกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการเดินและการทรงตัว ซึ่งหุ่นยนต์ฝึกเดินได้รับการออกแบบให้สามารถพยุงน้ำหนักตัว ช่วยให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นขณะที่ทำการฝึก ร่วมกับใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการกำหนดรูปแบบการฝึกที่หลากหลาย เช่น การก้าวเดิน การลงน้ำหนัก การเดินบนพื้นราบ การเดินขึ้นบันได ซึ่งนักกายภาพบำบัดสามารถเลือกรูปแบบการฝึกที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยแต่ละราย

ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ
จันทร์ , พฤหัสบดี เวลา 08.00 – 16.00 น.
Date: 10/10/2563 View: 545
การนำเอาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฝึกเดินเข้ามาใช้ร่วมกับการให้โปรแกรมกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการเดินและการทรงตัว ซึ่งหุ่นยนต์ฝึกเดินได้รับการออกแบบให้สามารถพยุงน้ำหนักตัว ช่วยให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นขณะที่ทำการฝึก ร่วมกับใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการกำหนดรูปแบบการฝึกที่หลากหลาย เช่น การก้าวเดิน การลงน้ำหนัก การเดินบนพื้นราบ การเดินขึ้นบันได ซึ่งนักกายภาพบำบัดสามารถเลือกรูปแบบการฝึกที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยแต่ละราย เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ ที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เวลาทำการ จันทร์ , พฤหัสบดี เวลา 08.00 – 16.00 น.
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาส
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาส ปกส

888 ถนน บรมราชชนนี ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]