Home /

คลินิกอาชีวเวชศาสตร์

Oct 10, 2020 233

คลินิกห้องตรวจอาชีวเวชศาสตร์
ให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 น.-16.00 น.
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
ขอบเขตงาน
ให้บริการแก่ผู้ที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพ
วินิจฉัยและรักษาโรคจากการทำงาน
ประเมินสุขภาพหลังจากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุเพื่อการกลับเข้าไปทำงาน ( Return to work)
ประเมินภาวะสุขภาพกับความเหมาะสมในการทำงาน ( Fit fit work)
ประเมินความพิการและทุพพลภาพเพื่อการใช้สิทธิ์ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
ตรวจสุขภาพประจำปี
ให้บริการแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
วินิจฉัยและรักษาโรคจากการทำงาน
ประเมินสุขภาพหลังจากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุเพื่อการกลับเข้าไปทำงาน ( Return to work)
ประเมินภาวะสุขภาพกับความเหมาะสมในการทำงาน ( Fit fit work)
ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
ตรวจสุขภาพประจำปี
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบ บี และวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก
รักษาและติดตามภาวะสุขภาพหลังจากได้รับอุบัติเหตุเข็มทิ่มตำ สัมผัสสารคัดหลั่ง
ให้บริการแก่แรงงานข้ามชาติ
ตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์เพื่อที่แรงงานข้ามชาตินำไปขออนุญาตทำงานและเพื่อซื้อประกันสุขภาพ ในวันจันทร์ (จันทร์เว้นจันทร์) เวลา 16.00 น. – 20 .00 น.
ตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์เพื่อที่แรงงานข้ามชาตินำไปขออนุญาตทำงาน ในวันเสาร์ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2558- มีนาคม 2559
หมายเหตุ วันเวลาที่ให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และนโยบายของกระทรวง

คลินิกห้องตรวจอาชีวเวชศาสตร์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 น.-16.00 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ขอบเขตงาน ให้บริการแก่ผู้ที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพ วินิจฉัยและรักษาโรคจากการทำงาน ประเมินสุขภาพหลังจากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุเพื่อการกลับเข้าไปทำงาน ( Return to work) ประเมินภาวะสุขภาพกับความเหมาะสมในการทำงาน ( Fit fit work) ประเมินความพิการและทุพพลภาพเพื่อการใช้สิทธิ์ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจสุขภาพประจำปี ให้บริการแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี วินิจฉัยและรักษาโรคจากการทำงาน ประเมินสุขภาพหลังจากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุเพื่อการกลับเข้าไปทำงาน ( Return to work) ประเมินภาวะสุขภาพกับความเหมาะสมในการทำงาน ( Fit fit work) ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจสุขภาพประจำปี ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบ บี และวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก รักษาและติดตามภาวะสุขภาพหลังจากได้รับอุบัติเหตุเข็มทิ่มตำ สัมผัสสารคัดหลั่ง ให้บริการแก่แรงงานข้ามชาติ ตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์เพื่อที่แรงงานข้ามชาตินำไปขออนุญาตทำงานและเพื่อซื้อประกันสุขภาพ ในวันจันทร์ (จันทร์เว้นจันทร์) เวลา 16.00 น. – 20 .00 น. ตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์เพื่อที่แรงงานข้ามชาตินำไปขออนุญาตทำงาน ในวันเสาร์ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2558- มีนาคม 2559 หมายเหตุ วันเวลาที่ให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และนโยบายของกระทรวง
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ปกส

679 รามอินทรา กม.13 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์)
โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์)
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com