Home : ความรู้สุขภาพ

เข้าใจ.. พัฒนาการลูกน้อย

เด็กเล็กจะพัฒนาและเติบโตได้อย่างดีนั้น ก็ต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่จากคุณพ่อคุณแม่และคนรอบข้าง และช่วงอายุที่สำคัญที่สุดก็จะเป็นช่วง 1-3 ปีแรก ซึ่งเป็นโอกาสทองของคุณพ่อคุณแม่ที่จะกระตุ้นพัฒนาสมอง ทำให้เซลล์สมองเติบโตได้อย่างเต็มที่ หัวใจสำคัญเพียงแค่คุณพ่อคุณแม่ ต้องเข้าใจพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย และหาวิธีการเล่นที่เหมาะสม เพราะเด็กจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบกายได้ด้วยการเล่น
Date: 11/06/2563 View: 591

 

 

                 เด็กเล็กจะพัฒนาและเติบโตได้อย่างดีนั้น  ก็ต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่จากคุณพ่อคุณแม่และคนรอบข้าง  และช่วงอายุที่สำคัญที่สุดก็จะเป็นช่วง  1-3 ปีแรก  ซึ่งเป็นโอกาสทองของคุณพ่อคุณแม่ที่จะกระตุ้นพัฒนาสมอง  ทำให้เซลล์สมองเติบโตได้อย่างเต็มที่  หัวใจสำคัญเพียงแค่คุณพ่อคุณแม่  ต้องเข้าใจพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย  และหาวิธีการเล่นที่เหมาะสม  เพราะเด็กจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ  รอบกายได้ด้วยการเล่น
 

            การเล่นจึงถือเป็นงานของเด็กๆเหมือนกับผู้ใหญ่ที่ต้องทำงาน  เพราะการเล่นก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยพัฒนาสมอง  ส่วนที่ควบคุมความสนใจ... หรือกระตุ้นให้หยิบจับสัมผัสและใช้สายตา  บังคับกล้ามเนื้อ  ซึ่งเป็นการกระตุ้นการแผ่ขยายของเส้นใสสมอง  ก่อให้เกิดการจดจำและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันส่งผลให้เซลล์สมองเจริญเติบโตเหมือนรากไม้แผ่กิ่งก้านได้อย่างเต็มที่
 

            การที่เด็กๆเล่นอะไรใจจดใจจ่อ  ก่อให้เกิดสมาธิกับของเล่นชิ้นนั้นๆ  จึงเป็นประโยชน์อย่างมาก  ดังนั้นจึงควรฝึกให้เล่นอย่างมีสมาธิ  เมื่อสมาธิดี  จะส่งผลให้สมองทำงานอย่างมีระบบ  ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และจดจำ  และหากมีการปฏิบัติ (คือ  เล่น ..เล่น  และ เล่น..)  ก็จะเป็นการลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพ

 

                                                                                                 ขอบคุณข้อมูลหนังสือ Baby Guide

 

 

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น
ผ่าตัด ต้อกระจก ข้าราชการไทยและครอบครัว...
 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว องค์การมหาชน
หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com