วิธีดูแลลูกน้อยในช่วง COVID-19

Jun 11, 2020 601

 วิธีดูแลลูกน้อยในช่วง COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไปทั่วโลกของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVIB-19) มีรายงานผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกวันทำให้หลายคนเกิดความวิตกกังวล ยิ่งในครอบครัวที่มีเด็ก ก็ยิ่งเพิ่มความกังวลของคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองมากขึ้นไปอีก แม้ว่าจำนวนเด็กที่ติดเชื้อยังมีไม่มาก เพราะเด็กไม่ได้เดินทางหรือพบปะผู้คนมากเท่าผู้ใหญ่  ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอม มีการงดจัดกิจกรรมที่มีคนรวมตัวกัน  ทำให้เด็กมีโอกาสติดเชื้อน้อยกว่าผู้ใหญ่ โดยส่วนใหญ่เด็กมักได้รับเชื้อมาจากผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิดภายในครอบครัวหรือติดจากเพื่อนร่วมโรงเรียนมากกว่า ดังนั้นการเฝ้าระวังโรคทั้งตัวเด็กเองและคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองจึงเป็นมาตรการที่สำคัญที่ควรทราบและปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อให้ห่างไกลจากไวรัสโควิด-19 

 

วิธีแนะนำในการเลี้ยงดูเด็กในช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาด

 

-สอนลูกว่า ช่วงนี้มีเชื้อไวรัสตัวใหม่ระบาด  สามารถติดต่อได้ง่ายจากการไอ  จาม  และสัมผัสสิ่งของร่วมกันกับผู้อื่น  ต้องระมัดระวังตนเองมากขึ้น  หลีกเลี่ยงไมให้เด็กสัมผัสสิ่งของต่างๆโดยไม่จำเป็น  ไม่เอามือป้ายหน้าป้ายตาเพราะอาจทำให้ติดเชื้อได้

 

-สร้างสุขอนามัยที่ดีให้ลูก  เช่น ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น  รับประทานอาหารปรุงสุก  ใช้ช้อนกลางไม่ดื่มน้ำแก้วเดียวกับผู้อื่น ล้างมือบ่อยๆ อย่างถูกวิธี คุณพ่อคุณแม่และทุกคนในบ้านต้องล้างมือและทำความสะอาดตัวเองทุกครั้งก่อนสัมผัสลูก  ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกในเรื่องการระวังการติดเชื้อ

 

-วัยทารกแรกเกิด (เด็กแรกเกิดถึงอายุ 1 เดือน) ทางชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย ไม่สนับสนุนให้มีการใส่หน้ากากอนามัย (Face mask) หรือ Face shield เนื่องจากทารกแรกเกิดหายใจทางจมูกเป็นหลัก  ยังไม่มีความสามารถหายใจชดเชยด้วยการอ้าปากหายใจได้เมื่อมีการขาดอากาศหรือออกซิเจน  ถ้าวัสดุที่นำมาผลิตมีแรงต้านการไหลของอากาศเข้า-ออก อาจทำให้ทารกหายใจได้ไม่เพียงพอและโอกาสเกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้  เกิดอันตรายต่อระบบประสาทของทารกและวัสดุพลาสติกที่ใช้บังหน้าทารกอาจมีความคมบาดใบหน้า  ดวงตา  ทารกได้

 

-เด็กอายุ 1 เดือนถึง 1 ปี หากใส่หน้ากากอนามัยต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแล เนื่องจากเด็กอาจมีปัญหาหายใจลำบากเนื่องจากกล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงและไม่แข็งแรงและไม่สามารถบอกผู้ใหญ่มีภาวะใจลำบากเกิดขึ้น

 

-เด็กอายุ 1 ขวบขึ้นไปสามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยได้อย่างปลอดภัย

 

-ดูแลสุขอนามัยของบ้านและจัดสิ่งแวดล้อมให้ดี มีอากาศถ่ายเทสะดวก  หมั่นทำความสะอาดของเล่นเด็กและที่อยู่อาศัยอย่างสม่ำเสมอ

 

-หลีกเลี่ยงการพาเด็กไปสถานที่ที่มีผู้คนแออัด  เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร

 

-หากเด็กมีโรคประจำตัวควรรับประทานยาสม่ำเสมอและดูแลปฏิบัติตนตามแพทย์สั่ง

-สร้างเสริมภูมิต้านทานโรคโดยพาเด็กไปรับวัคซีนตามแพทย์นัด  หากมีปัญหาใดๆให้โทรศัพท์ปรึกษาแพทย์ก่อนมาโรงพยาบาล

 

            คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองและเราทุกคนมีส่วนร่วมช่วยกันลดการระบาดโรคติดเชื้อจากไวรัสโควิด-19 ได้ เช่น ทำร่างกายให้แข็งแรง  นอนหลับให้เพียงพอ  รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ  ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอยู่เสมอ  การใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ อยู่บ้าน  ไม่สังสรรค์ ไม่จัดงานเลี้ยง  งดร่วมกิจกรรมที่มีผู้คนแออัด  ทำงานอยู่บ้าน  ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น  เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ลดการเดินทางให้น้อยที่สุดทั้งในและนอกประเทศ  ลดโอกาสที่ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อทุกกรณีติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การระบาดของโรคเป็นระยะๆ มีวินัยและปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบที่ทางรัฐบาลหรือหน่วยงานทางสาธารณสุขประกาศ  สังเกตอาการเจ็บป่วยของคนในบ้าน  เช่น ไข้  เจ็บคอ ไอ หายใจหอบเหนื่อย ให้รีบพาไปพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรคและรักษาเพื่อลดความรุนแรงของโรคและลดการแพร่กระจายเชื่อไปให้ผู้อื่น

 

                            แพทย์หญิงปราณี  สิตะโปสะ

             กุมารแพทย์สาขาโรคติดเชื้อ  โรงพยาบาลวิภาวดี

 


แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลขอนแก่น
ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โรงพยาบาลขอนแก่น...
กลุ่มเสี่ยง ฟรี ไม่เสี่ยงอยากตรวจ 3,500
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com