ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม เฉพาะองค์กรหรือหน่วยงานแล้ว

โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม เฉพาะองค์กรหรือหน่วยงานแล้ว HealthServ.net

โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม เฉพาะองค์กรหรือหน่วยงานแล้ว

โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม เฉพาะองค์กรหรือหน่วยงานแล้ว ThumbMobile HealthServ.net
โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม เฉพาะองค์กรหรือหน่วยงานแล้ว HealthServ
โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีด "วัคซีนซิโนฟาร์ม" เฉพาะองค์กรหรือหน่วยงานที่ประสานกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยตรงเท่านั้น
 
ไม่สามารถจองผ่านโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ได้
ยังไม่มีบริการสำหรับบุคคลทั่วไป
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 034-219600
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด