Promotion COVID-19 Testing ทราบผลภายใน 12-24 ชั่วโมง  (ตรวจโควิด-19 (Covid-19) ตรวจโควิด-19 (Covid-19))
Promotion COVID-19 Testing ราคา 3,500 บาท
ทราบผลภายใน 12-24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ให้บริการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตลอด 24 ชั่วโมง
ด้วยห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานกรมวิทยาศาตร์การแพทย์ 
สามารถหาสารพันธุกรรมของเชื้อได้ 3 ยีน +1 control 
เก็บตัวอย่างจากเยื่อบุโพรงจมูก (Nasopharyngeal swab) และเยื่อบุในลำคอ (Throat swab)
พร้อมใบรับรองแพทย์ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่ 17 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการรับบริการ
  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์และการพยาบาล ใบรับรองแพทย์ และค่าเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเฉพาะการตรวจ COVID-19 Testing เท่านั้น
  2. โรงพยาบาลสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกการตลาด เบอร์โทรศัพท์ 052-011-999 ต่อ 162-164 หรือ
095-145-0591
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ ปกส

316/1 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลวิภาวดี
โรงพยาบาลวิภาวดี
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
โรงพยาบาลแม่สอด-ราม
โรงพยาบาลแม่สอด-ราม
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com