× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตลาดสดและผู้ซื้อจับจ่าย ตั้งการ์ดสูงไว้ ตามมาตรการกรมอนามัย

ตลาดสดและผู้ซื้อจับจ่าย ตั้งการ์ดสูงไว้ ตามมาตรการกรมอนามัย - HealthServ

กรมอนามัย ขอตลาดสดทุกแห่งกว่า 1,580 แห่งทั่วประเทศ คุมเข้มมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ทั้งพ่อค้าที่จำหน่ายสินค้า และประชาชนที่จับจ่ายสินค้าในตลาด

GreenShopCafe.com
Sponsor
article image1 - HealthServ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตลาดสดทุกแห่งกว่า 1,580 แห่งทั่วประเทศ คุมเข้มมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ทั้งพ่อค้าที่จำหน่ายสินค้า และประชาชนที่จับจ่ายสินค้าในตลาด ต้องการ์ดไม่ตก ยังคงมีการบันทึกข้อมูลการเข้า – ออก หรือใช้ ลงทะเบียนเช็คอินก่อนเข้าใช้บริการ และเช็คเอ้าท์หลังจากใช้บริการ ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการตลาด สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และล้างมือเป็นประจำ ป้องกันและ สกัดโรคโควิด 19 ต้องคุมเข้มและการ์ดอย่าตก ปฏิบัติตามมาตรการตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

ตลาด

 1. กำหนดทางเข้า-ออก เพื่อคัดกรองคนเข้าตลาด
 2. สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ
 3. จัดจุดล้างมือด้วย สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์
 4. รักษาระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร รวมถึงกำหนดมาตรการเพื่อลดความแออัด
 5. ทำความสะอาดแผงและร้านค้า อุปกรณ์ของใช้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน
 6. ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 
 7. เมื่อกลับบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที ไม่ควรนำ  ของใช้ในตลาดกลับบ้าน 
 8. จัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เช่น เสียงตามสาย บอร์ดป้าย เพื่อสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง และ
 9. หมั่นสังเกตอาการตนเองและแรงงานต่างด้าวภายในตลาด ทั้งที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเข้าเมืองผิดกฎหมาย  หากมีอาการไข้สูง ไอ จาม ให้งดปฏิบัติงาน และไปพบแพทย์ทันที

ผู้ซื้อจับจ่าย

ผู้ซื้อจับจ่ายสินค้าภายในตลาด ขอให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
 1. มีการบันทึกข้อมูลการเข้า – ออก ลงทะเบียนเช็คอินก่อนเข้าใช้บริการ และเช็คเอ้าท์หลังจากใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการตลาด
 2. ควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
 3. รักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร
 4. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า ตา จมูก ปาก และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสกับอาหารโดยตรงควรใช้อุปกรณ์หยิบจับเพื่อลดการสัมผัส
 5. วางแผนการซื้อเพื่อใช้เวลาในตลาดให้น้อยที่สุด
 6. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ทั้งก่อน-หลังเข้าตลาด โดยผู้ที่อยู่ในตลาดทุกคนควรที่จะสวมหน้ากากให้ครบทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์
 
            “สำหรับการซื้อขายวัตถุดิบประเภทอาหารทะเลและอาหารประเภทอื่น ๆ ยังทำได้ แต่ต้องระมัดระวังทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
 • การกินอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบที่ซื้อหามาในช่วงนี้นั้น ควรกินอาหารที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น ไม่แนะนำให้กินแบบดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบ เพราะหากมีการปนเปื้อนของไวรัส ก็จะทำให้มีโอกาสสัมผัสกับเชื้อได้
 • ส่วนผู้ที่ประกอบกิจการค้าขายอาหาร ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปหรือของสดเพื่อขายต่อ ซึ่งรับจากพื้นที่ที่ยังมีการระบาดหรือมีการรายงานะบผู้ป่วย ต้องเคร่งครัดเรื่องความสะอาด เน้นการป้องกันตนเองของผู้ประกอบการและลูกจ้าง

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการค้าสัตว์น้ำทั้งชาวไทยและต่างด้าว ที่มีหรือไม่มีใบอนุญาต ที่เดินทางไปจังหวัดสมุทรสาคร โดยเข้าไปในพื้นที่
 • ตลาดกลางกุ้งและหอพักศรีเมือง
 • ตลาดต้นสน 
 • ตลาดแม่พ่วง 
 • ตลาดทะเลไทย 
 • ตลาดนัดวิลล่า 
 • ตลาดโกรกกราก 
 • มหาชัยนิเวศ 
 • บ้านเอื้ออาทรท่าจีน
 • ตลาดเคหะนาดี 
 

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 สามารถเข้ารับการตรวจโรคโควิด 19 ได้ที่โรงพยาบาลอำเภอในท้องที่ของตนเองทุกแห่ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 นี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรมอนามัย
21 ธค 63
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)