Home : ความรู้สุขภาพ

สธ.เผยเด็กวัย 3 ขวบครึ่งปีนี้พบปกติสมวัยร้อยละ 80

สธ.เผยเด็กวัย 3 ขวบครึ่งปีนี้พบปกติสมวัยร้อยละ 80
Date: 11/06/2563 View: 533

 สธ.เผยเด็กวัย 3 ขวบครึ่งปีนี้พบปกติสมวัยร้อยละ 80

ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ  รัชตะนาวิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสรุปผลการรณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 42 เตือนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 6-10 กรกรฎาคม 2558 ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อปรับแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ศ.นพ.รัชตะ  กล่าวว่า  กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสัปาดห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 42 เดือนทุกคนที่เกิดตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2554 ถึง วันที่ 11 มกราคม 2555  ทั่วประเทศในช่วงวันที่ 6-10 กรกฎาคม  2558 ซึ่งเป็นการดำเนินการในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ผลการคัดกรองจำนวน 59,514 คน พบได้ผลเป็นที่น่าพอใจสามารถคัดกรองได้ 57,889 คน ครอบคุลมเด็กร้อยละ 97 โดยเด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการปกติมีเด็กที่สงสัยพัฒนการล่าช้า ร้อยละ 20 หรือ 11,292 คน เจ้าหน้าที่จะติดตามกระตุ้นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องประเมินซ้ำเมื่อครบ 1 เดือน หากยังมีความผิดปกติจะส่งต่อพบผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กตามระบบที่วางไว้

ในการคัดกรองครั้งนี้มีข้อสังเกตว่าบางเขตสุขภาพเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าสูงถึงร้อยละ 46 บางเขตพบเพียงร้อยละ 10 ได้ให้กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต และเขตสุขภาพ สุ่มประเมินแต่ละจังหวัด ติดตามประเมินคุณภาพข้อมูล อาทิ ความรู้ทักษะ ความชำนาญเจ้าหน้าที่ผู้คัดกรองเด็ก โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมกว่า 5ล500 คนทั่วประเทศ เป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้การดำเนินงานระยะต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

                                                ขอบคุณที่มาจาก หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]