Home : ข่าว COVID-19

องค์การเภสัชฯ จัดส่งยา 488,200 เม็ด ไปรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ต่างๆ แล้ว

ยาฟาวิพิราเวียร์ ใช้สำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 และองค์การฯ ผลิตหน้ากากอนามัยได้เดือนละ 1 ล้านชิ้น ส่งไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่การระบาดทั่วประเทศ
Date: 29/12/2563 | Update: 29/12/2563 View: 471
องค์การเภสัชฯ จัดส่งยา 488,200 เม็ด ไปรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ต่างๆ แล้ว  ข่าว COVID-19  Healthserv.net

องค์การเภสัชกรรม (GPO) เผยมียาฟาวิพิราเวียร์กว่า 4.8 แสนเม็ด ทยอยส่งให้โรงพยาบาลแล้ว พร้อมจัดหาเพิ่มอีก 1 แสนเม็ด

 
องค์การเภสัชกรรมกรรม เผยได้มีการสำรองยาฟาวิพิราเวียร์กว่า 4.8 แสนเม็ด และได้ทยอยจัดส่งไปรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆแล้ว พร้อมจัดหาเพิ่มอีกกว่า 1 แสนเม็ด คาดยาที่ผลิตเองและขึ้นทะเบียนได้ในปี 2564 ประสานผู้ผลิตหน้ากากอนามัยขยายกำลังการผลิต ช่วยบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนมีหน้ากากอนามัยใช้อย่างเพียงพอในสถานการณ์โควิด 19
 
นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมยาและเวชภัณฑ์ในสถานการณ์โรคโควิด 19 ว่า การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด 19 มียาฟาวิพิราเวียร์จำนวน 488,200 เม็ด โดยบางส่วนทยอยจัดส่งไปใช้รักษาผู้ติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ แล้ว และมีการตรวจติดตามคุณภาพของยาอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดหาเพิ่มเติมอีกกว่า 100,000 เม็ด นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรมได้ทำการวิจัยและพัฒนายาฟาวิพิราเวียร์เอง เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองได้
 
"ขณะนี้การวิจัยพัฒนาในระดับห้องปฏิบัติการเสร็จแล้ว โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จะเริ่มทำการผลิตในระดับอุตสาหกรรมจำนวน 360,000 เม็ด สำหรับทดสอบประสิทธิผลการรักษาหรือการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence study) ซึ่งเป็นการศึกษาระดับยาในเลือดเทียบกับยาต้นแบบ เพื่อยื่นขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในเดือนกันยายน 2564 หากได้รับขึ้นทะเบียน จะเป็นยาสำหรับการสำรองใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิดต่อไป" นพ.วิฑูรย์กล่าว
 
นพ.วิฑูรย์กล่าวต่อว่า ส่วนเวชภัณฑ์ต่างๆ ขณะนี้มี
  • หน้ากาก N95 จำนวน 2,167,182 ชิ้น
  • ชุด PPE แบบ Cover all จำนวน 165,146 ชุด
  • แบบ surgical gown จำนวน 55,726 ชุด
  • แบบ Isolation gown จำนวน 275,750 ชุด
  • แบบ Isolation gown Reusable ชนิดใช้ซ้ำ จำนวน 7,948 ชุด
  • ถุงมือ Nitrile จำนวน 96,350 คู่
  • ถุงมือ Latex Glove จำนวน 223,050 คู่
  • และจัดเตรียมแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์เจลเพิ่มเติมให้เพียงพอกับสถานการณ์

สำหรับหน้ากากอนามัย องค์การเภสัชกรรมเปิดสายการผลิตหน้ากากอนามัย โดยผลิตได้เดือนละ 1 ล้านชิ้น ขณะนี้ได้ส่งหน้ากากอนามัยจำนวน 1 แสนชิ้นไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่การระบาด และประสานกับบริษัทเอกชนในประเทศขยายกำลังการผลิตหน้ากากอนามัยให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนว่าจะมีหน้ากากอนามัยสำหรับใช้งานอย่างเพียงพอ ในราคาที่เข้าถึงได้
 
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com