วัคซีนพื้นฐาน 8 ชนิด ที่คุณสามารถรับบริการ ได้โดยไม่เสียเงิน

Mar 14, 2021 2,587

วัคซีนพื้นฐาน 8 ชนิด ที่คุณสามารถรับบริการ ได้โดยไม่เสียเงิน และสามารถรับได้ที่ไหนบ้าง

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยการฉีดวัคซีน เป็นวิธีป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูง และมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหากเกิดโรค รวมถึงประเทศไทยก็ได้นำวัคซีนมาใช้ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 40 ปี
 
ปัจจุบันประชากรไทย สามารถรับบริการวัคซีนพื้นฐานทั้ง 8 ชนิด ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงวัยเรียน อายุ 12 ปี ได้แก่ วัคซีนวัณโรค (BCG) วัคซีนตับอักเสบบี (HB) วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี (DTP-HB) วัคซีนโปลิโอ (OPV) วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JE) วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP) และวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (DT)
 
ข้อดีของการไปรับบริการจะช่วยให้ร่างกายป้องกันโรคได้ทั้งสิ้น 10 โรค ได้แก่ วัณโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ หัด หัดเยอรมัน คางทูม ตับอักเสบบี และไข้สมองอักเสบเจอีโดยสามารถไปขอรับบริการได้ ณ สถานพยาบาลทุกแห่งในเครือข่ายสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.
 
เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว การฉีดวัคซีนพื้นฐานทั้ง 8 ชนิด เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องเอาใจใส่และให้ความสำคัญในการไปฉีดวัคซีนอย่างสม่ำเสมอ จึงจะสามารถป้องกันโรคได้ ส่วนการฉีดวัคซีนเสริม หรือวัคซีนทางเลือกขึ้นอยู่กับความสมัครใจและฐานะทางเศรษฐกิจ
 
ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ห่างไกลโรค นอกจากการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ยังจำเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหน ต้องหมั่นไปรับวัคซีนอย่างสม่ำเสมอในแต่ละช่วงวัยที่กำหนดด้วย
 
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com