วัคซีนจำเป็นสำหรับวัยรุ่น

Mar 14, 2021 2,537
ทราบกันแล้วว่า วัยเด็กทุกคนต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส แม้แต่วัยรุ่นยังมีความจำเป็นที่ต้องไปรับวัคซีนบางชนิดอย่างต่อเนื่อง หากรับวัคซีนมาแล้วร่างกายจะเสริมร้างภูมิคุ้มกัน และไม่เจ็บป่วยง่าย
 
ในกลุ่มวัยรุ่นนี้ ต้องมีความสนใจ และหมั่นเช็คว่า เคยไปรับวัคซีนชนิดใดมาแล้วบ้าง เพื่อป้องกันการรับวัคซีนซ้ำ และได้รับไม่ครบ โดยในกลุ่มวัยรุ่นแนะนำให้ไปรับวัคซีนซ้ำทุกๆ 10 ปี อาทิ วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้ฟรี
 
ส่วนบางกรณีหากเข้าข่ายอยู่ในกลุ่มเสี่ยง จำเป็นต้องไปรับวัคซีนเสริม อาทิ วัคซีนป้องกันโรคสุกใส วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก วัคซีนโรคไข้กาฬหลังแอ่น วัคซีนเอชพีวี และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 
ปัจจุบันการรับวัคซีนมีความปลอดภัยและได้ผลดีในการป้องกันโรคมากขึ้น แต่ก็ยังต้องระมัดระวังในผู้ที่มีประวัติแพ้รุนแรงมาก่อน หรือแพ้ส่วนประกอบของวัคซีน อาทิ แพ้ ยีสต์ ไข่ไก่ เป็นต้น ดังนั้นวัยรุ่นทุกคนต้องหันมาใส่ใจ และเตรียมตัวก่อนำไปรับวัคซีนทุกครั้ง
 
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com