วัคซีนจำเป็นในผู้สูงอายุ

Mar 14, 2021 3,579

กลุ่มวัยผู้สูงอายุ มีภูมิคุ้มกันในร่างกายพัฒนามากกว่าในกลุ่มวัยเด็ก และวัยผู้ใหญ่ แต่ยังจำเป็นที่ต้องเข้ารับวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันอยู่เสมอ การเข้ารับวัคซีนแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่กับสถานะและภาวะของแต่ละบุคคล อาทิ ประวัติการเข้ารับวัคซีนในช่วงวัยเด็ก อาชีพและการทำงาน รวมถึงโรคเกิดใหม่ต่างๆ เป็นต้น

ด้วยสภาพร่างกายของผู้สูงอายุที่นับวันยิ่งเสื่อมลงตามอายุที่มากขึ้น อาจมีผลทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายลดลง จึงอาจทำให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อได้ง่าย อีกทั้งเมื่อเกิดการเจ็บป่วยแล้วอาจจะมีอาการที่รุนแรงและต้องใช้เวลาในการรักษานานกว่าคนหนุ่สาว จึงจำเป็นต้องรับวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันใหม่อยู่เสมอ
 
วัคซีนที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ควรรับวัคซีนปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในแต่ละปี อาจเป็นสายพันธุ์ไม่ซ้ำกัน วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ วัคซีนบาดทะยัก ควรไปรับวัคซีนเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานจะป้องกันโรคได้ทุก 10 ปี และวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดโดยผู้สูงอายุที่ต้องการรับวัคซีน สามารถขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ
 
ทุกครั้งที่ต้องไปรับวัคซีน ควรมีการเตรียมตัวก่อน โดยเฉพาะขอคำปรึกษาจากแพทย์ว่าควรฉีดวัคซีนอะไร เมื่อพิจารณาจากประวัติด้านสุขภาพ อาการแพ้ และโรคประจำตัวรวมถึงต้องพิจารณาผลข้างเคียงเมื่อรับวัคซีนไปแล้วด้วย
 
ดังนั้นการได้รับวัคซีนในวัยผู้สูงอายุที่จำเป็นอย่างเหมาะสม นับเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ที่จะช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรค ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
 
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลพัทลุง
โรงพยาบาลพัทลุง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลขอนแก่น
ตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น...
กลุ่มเสี่ยง ฟรี ไม่เสี่ยงอยากตรวจ 3,500
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com